Прес-реліз з питання удосконалення порядку надання житлових субсидій

 

 

28 лютого 2015 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову №106 “Про удосконалення  порядку надання житлових субсидій”, яка набуває чинності з 01 травня 2015 року.
Цим урядовим рішення продовжено реформування системи житлових субсидій, яке розпочалося ще у минулому році з початком опалювального періоду відповідно до постанови КМУ від 06 серпня 2014 року №409.
В умовах необхідності підвищення тарифів на газ та житлово-комунальні послуги уряд розробив спрощену систему надання субсидій, щоб захистити найбільш вразливі верстви населення.

 

            Нове у наданні субсидії

            1. Житлово-комунальні послуги — це ті послуги, які забезпечують життєдіяльність людини, без яких людина не може обійтится.
На сьогодні в Положенні про надання житлових субсидій існують критерії, які не дозволяють сімям використати своє право на житлову субсидію. Це крім доходів, які впливають на визначення розміру субсидії,  ще і майнова частина.
Проте наявність у власності 2-х житлових приміщень, 2-х автомобілів, здача в найм житлового приміщення ще не говорить про те, що сімя може оплатити комунальні послуги, тим більше в умовах їх різкого зростання. Жодні майнові аспекти не можуть впливати на призначення субсидії.
            Тому, зміни до порядку призначення житлової субсидії скасовують всі обмеження щодо майнового стану осіб, які звертаються за призначенням субсидій,а саменаявність у власності  2-х житлових приміщень,   2-х автомобілів, здача в найм житлового приміщення, наявність у складі домогосподарства осіб працездатного віку, які не працюють, не навчаються і не перебувають на обліку як безробітні.

 

Встановлено єдине обмеження: покупка на суму 50 тис.грн. Тобто, якщо сімєю протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії було здійснено купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив послуги з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв’язку на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує  50 тис. гривень, то у такомі випадку сімя не має права на призначення субсидії.
Якщо сімя дозволила собі таку дороговартісну покупку, то в неї є кошти для оплати ЖКП.

         

 2. Запроваджується принцип призначення субсидії на підставі задекларованих даних заявником.
При цьому перевірка достовірності цих даних здійснюватиметься органами соціального захисту вже після призначення субсидії, шляхом запитів до відповідних органів, установ та організацій.
Всі інші відомості, що необхідні для призначення житлових субсидій   (про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами, тощо),надають організації-надавачі послуг на запит органів соціального захисту населення.

      

      При цьому забороняється вимагати від заявників документи, які не передбачені положенням.

 

3.  Сукупний дохід обчислюється виходячи з отриманих громадянами доходів без урахування податку з доходів фізичних осіб, інформацію про які зазначено у декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.
Для призначення субсидії на наступний період субсидія обчислюється, виходячи з доходів, відомості про які надаються ДФС, Пенсійним фондом України, фондами соціального страхування, вищими навчальними закладами, а також розмірів державної соціальної допомоги, що виплачуються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово).

          

  4. Зважаючи на те, що рівень доходів сімей не дозволяє придбати житло і частина сімей змушені орендувати житло, субсидія таким сім’ям також може бути призначена на підставі договору найму (оренди) житла (офіційно  зареєстрованого) особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні і на яку відкрито особові рахунки із сплати житлово-комунальних послуг.

           

 

5. Змінено період, за який враховується дохід сімї. 
Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, як і до цого, призначається на основі середньомісячного сукупного доходу зареєстрованих осіб. Але, якщо до змін застосовувався середньомісячний сукупний дохід за 6 попередніх місяців, то тепер за попередній календарний рік.

 

 

6.Внесено зміни щодо термінів надання субсидії.

Запроваджується надання субсидії на 12 місяців, а не на опалювальний період як раніше.           У разі коли оплата послуг з централізованого опалення проводиться лише в опалювальний період або для індивідуального опалення використовується природний газ (електроенергія), розмір субсидії розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний періоди.

 

7. Встановлюється автоматичний принцип надання субсидії на новий період. Скасовується необхідність повторного звернення до органу соціального захисту населення для призначення субсидії на новий період у разі відсутності змін, тобто заява і декларація подаються один раз, і якщо сімя вже ввійшла в програму житлових субсидій, то в подальшому не потрібно подавати документи.
Після закінчення строку отримання субсидії (12 місяців) управління соціального захисту населення здійснюють розрахунок субсидії на наступний період (12 місяців, календарний рік). Для цього управління збирають необхідну інформацію без звернення громадянина і протягом 10 днів після отримання зазначеної інформації приймають рішення щодо призначення (непризначення) субсидії та письмово інформують громадян (надають повідомлення про призначення житлової субсидії) про прийняте рішення.

           

Також сімям, які отримували житлову субсидію протягом опалювального періоду 2014/15 року, субсидія на наступний період призначається на підставі раніше поданих документів.

8. Оскільки спрощується доступ до житлових субсидій, то посилюється відповідальність за надану інформацію в декларації про доходи та видатки.

Громадянин несе відповідальність за подані відомості про доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на призначення субсидії та на визначення її розміру.
Крім того, оскільки субсидія призначається за задекларованим принципом, то надано право органам соцзахисту після отримання від ДФС за запитом уточненої інформації про доходи проводити перерарахунок розміру призначеної субсидії.
Проте, якщо громадянин свідомо приховав інформацію про доходи (свідомо не зазначив їх у декларації) будуть застосовуватися штрафні санкції: сума переплачених коштів субсидії буде стягуватись у подвійному розмірі. 

            Залишено право за державними соціальними інспекторами здійснювати обстеження житлово-побутових умов проживання сімї щодо встановлення додаткових джерел для існування.

 

            9. Як і було раніше, житлова субсидія призначається на соціальну норму житла та соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, які встановлено Кабінетом Міністрів України (ПКМУ №409 від 06 серпня 2014 року).
Проте, повернуто положення про призначення субсидії на понаднормову площу житла за рішенням комісій для одиноких громадян. Так, в окремих випадках виходячи з конкретних обставин субсидії можуть призначатися непрацездатним особам, які проживають самі, на понаднормову площу житла за рішеннями районних комісій. Рішення про призначення (непризначення) субсидій у таких випадках приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї і переглядається у разі зміни складу осіб, зареєстрованих у такому приміщенні, працевлаштування таких осіб або виникнення в них інших джерел доходів.         

         

 10.Як і раніше розмір субсидії залежатиме  виключно від доходу сімї.  Чим нижчі доходи, тим менше сім’я платить. Наприклад, якщо дохід на члена сім’ї становить 500 гривень, то оплата буде здійснюватися тільки в розмірі 3,19% від доходу. Якщо розмір доходу дорівнює прожиткому мінімуму 1176 грн., то обовязкова частка плати складе десь 7,5%, при доході у розмірі 2300 грн. на одну особу на місяць- обовязкова частка плати сімї — 15%.  Це максимально справедливо у такій спрощеній системі. Принцип простий: сім’ї, у яких дохід менший – платять менше.
Розмір обовязкової частки плати визначається у наступному порядку:
-визначається середньомісячний дохід на одну особу;
— дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (1176 грн), тобто визначається співвідношення середньодушового доходу родини до розміру прожиткового мінімуму на одну особу;
-отриманий результат ділиться на базовий коефіцієнт 2 (два прожиткових мінімуми на одну особу в розрахунку на місяць), а потім множиться на базовий коефіцієнт 15 (15-базова норма плати за житлово-комунальні послуги сімєю, яка має дохід у два прожиткових мінімуми на місяць на одну особу) і таким чином визначається відсоток обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги кожного окремо взятого домогосподарства.

 

Щодо документів

      

      11. Новою постановою скорочено перелік документів, які надаються для призначення субсидії, до мінімуму. І на сьогодні перелік документів не був широким: заява, декларація про доходи та майновий стан та довідки про розмір заробітної плати.
Відтепер, тобто з 01 травня 2015 року після набуття чинності ПКМУ,  призначення субсидії відбуватиметься на підставі лише двох документів заяви та деклараціїпро доходи і витрати, т.т. скасовується необхідність надання довідок про доходи, у тому числі й працюючих осіб.

         

   12. Крім того, затверджено спеціальну форму заяви та деклараціїЗаява і декларація розміщуються на одному аркуші паперу з двох сторін.
У заяві зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові заявника, адреса реєстрації, контактний телефон, серія та номер паспорту, послуги, якими користується заявник.
            В декларації про доходи та майновий стан: прізвище, ім’я та по батькові заявника; адреса реєстрації; площа квартири (індивідувального будинку); характеристика будинку (кількість поверхів);  прізвище, ім’я та по батькові усіх зареєстрованих у квартирі (індивідуальному будинку), види та суми їх доходів; інформацію про витрати (на придбання майна, товарів або оплату послуг) на суму, що перевищує 50 тис. гривень, які здійснені протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії.

      

      13. Для забезпечення звернення сімей за призначенням субсидій запроваджено систему, яка дозволятиме людині дуже просто,  без особистого звернення до органу соцзахисту, через уповноважену особу, якщо це стосується сільської місцевості, або через письмове звернення, або іншим шляхом,через поштове відправлення, повідомити управлінню соціального захисту про те, що сімя бажає отримати субсидію. Спрощені бланки заяви та декларації для отримання субсидії будуть доставлені громадянамчерез організації, які надають житлово-комунальні послуги.
Для цього доручено Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерству енергетики та вугільної промисловості разом з Міністерством інфраструктури забезпечити до 15 квітня та до 1 листопада 2015 р. виготовлення підприємствами, що надають послуги з газопостачання, електропостачання та централізованого опалення, бланків заяви про призначення житлової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, і доставку їх споживачам.
Додатково разом з заявою та декларацією буде роздана інструкція про те, як правильно їх заповнювати. Це дозволить бажаючому самостійно заповнити документи,  при цьому за кожним абонентом залишається право вибору, тобто можливості звернення  безпосередньо до управління соціального захисту населення за місцем проживання.

        

    Як бачимо, система субсидій максимально відкрита і проста.