Безпечне використання пестицидів в період проведення

весняно-польових робіт

 

Одним із основних питань під час проведення комплексу весняно- польових робіт є захист сільськогосподарських культур від шкідливих організмів.

Приймаючи до уваги погодно — кліматичні умови  осінньо — зимового періоду, можна стверджувати, що всі зимуючі стадії шкідників та хвороб перезимували добре і в 2017 році слід чекати високої шкодочинності.

Всі роботи з пестицидами повинні проводитись з дотриманням  санітарних вимог та техніки безпеки.  Люди, які працюють з пестицидами, обов’язково повинні пройти медичний огляд, навчання по техніці безпеки та отримати допуски і посвідчення до роботи з пестицидами. Допущення до роботи з пестицидами людей, які не мають допуску є порушенням  ЗУ «Про захист рослин» ст.18, ст.21.

Відповідальність по техніці безпеки та охороні праці при роботі з пестицидами покладається на керівників господарств і організацій, які виконують їх. В підприємствах наказом повинна бути  призначена людина відповідальна за  проведення робіт по хімічному захисту рослин.

 

До роботи з пестицидами не допускаються особи, яким не виповнилось 18 років, вагітні жінки та годувальниці, а також особи, які мають медичне протипоказання.

         Тривалість робочого дня при роботі з високотоксичними пестицидами – 4 години, з іншими – 6 годин.

Підприємство, яке відповідає за проведення робіт, забезпечує всіх осіб, які працюють з пестицидами, засобами індивідуального захисту та аптечками, необхідними для надання першої долікарняної допомоги при отруєнні.

Хімічна обробка посівів та інших об’єктів повинна проводитися тільки після попереднього обстеження посівів с/г культур спеціалістом із захисту рослин та встановлення доцільності проведення хімічного обробітку,  тобто коли чисельність шкідливих організмів  перевищує економічний поріг шкодочинності (ЕПШ).

Санітарно – захисна зона між оброблюваним об’єктом та жилими приміщеннями повинна бути при наземному обприскуванні не менше 300 метрів, при авіаційному – 1000 метрів. Забороняється також авіаобприскування рослин в радіусі менше 1 км від населених пунктів і тваринницьких ферм, а також в радіусі 2 км від водоймищ рибогосподарського використання.

Для хімічного захисту рослин повинні застосовуватись тільки ті пестициди, які зареєстровані та дозволені «Переліком пестицидів і агрохімікатів дозволених до використання в Україні».

В боротьбі з шкідливими організмами рекомендуємо використовувати оригінальні  пестициди  провідних фірм виробників. В разі невідповідності дії пестициду на шкідливий об’єкт, спеціалісти управління фітосанітарної безпеки  можуть, відповідно до поданої заяви, відібрати зразок для проведення аналізу відповідності в Одеській прикордонній  контрольно-токсикологічній лабораторії.

Всі хімічні обробки посівів, багаторічних насаджень та сільськогосподарських угідь обов’язково повинні реєструватись в шнуровій книзі  застосування отрутохімікатів.

З метою попередження отруєнь пестицидами, згідно санітарних правил ДСанПіН 8.8.1.2.001-98  розділ 6.  п.6.1. пп 6.1.7.  попередньо, але не менш ніж за 2 доби перед початком проведення кожної зокрема хімічної обробки, адміністрація господарств сповіщає населення, власників суміжних сільськогосподарських угідь та об’єктів, а також бджолярів про місця, строки і методи застосування пестицидів.

В цілях охорони бджіл від дії пестицидів обробку с/г угідь слід проводити в пізні години шляхом обприскування наземною апаратурою, при цьому пасіки  слід  вивезти не менше ніж на 5 км від оброблюваного поля або ізолювати бджіл в гнізді.

Бджолярі зі свого боку повинні також дотримуватись вимог чинного законодавства.         Відповідно до  ст. 13 Закону України “Про бджільництво” пасіка підлягає реєстрації за місцем проживання фізичної
особи  або  за  місцезнаходженням юридичної особи,  яка займається
бджільництвом, у місцевих державних адміністраціях або сільських,
селищних,  міських  радах  у  порядку,  встановленому  центральним
органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  державної
аграрної політики.

Відповідно до ст. 15 того ж Закону фізичні та  юридичні  особи  розміщують  пасіки  на земельних  ділянках,  які належать їм на правах власності  або  користування, відповідно до ветеринарно-санітарних правил. Розміщення пасік  на  земельних  ділянках інших власників або користувачів здійснюється за їх згодою.

Забороняється проводити хімічні обробки садів  та с/г культур при наявності в них квітучих рослин. 

Всі роботи з пестицидами слід проводити в ранкові і вечірні години. В похмурі і прохолодні дні допускається, у винятку, проведення їх в денні години.

Контроль за дотриманням встановлених регламентів та правил зберігання, транспортування та застосування пестицидів  покладається на ГУ Держпродспоживслужби  в Кіровоградській області.