До уваги орендарів водних об’єктів!

На даний час надзвичайно актуальним є питання надання водних об’єктів в користування на умовах оренди та приведення у відповідність до вимог чинного законодавства діючих договорів оренди, за якими використовуються водні об’єкти.

Зміни, які відбулися у водному законодавстві від 01.07.2013 року відповідно до Закону України «Про аквакультуру», докорінно змінили процедуру надання водних об’єктів в оренду, особу орендодавців, встановили Методику визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти (наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.05.2013 № 236, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.06.2013 за № 986/23518), порядок розроблення паспорта водного об’єкта (наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 № 99, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.05.2013 за № 775/23307), типовий договір оренди водного об’єкта (постанова КМУ від 29.05.2013 № 420).

Відповідно до статті 770 Цивільного кодексу України у разі зміни власника речі, переданої у найм (оренду), до нового власника переходять права та обов’язки наймодавця (орендодавця).

Таким чином, повноваження районних державних адміністрацій щодо розпорядження водними об’єктами та земельними ділянками під ними, перейшли до облдержадміністрацій, по об’єктах розташованих за межами населених пунктів, а також до сільських, селищних, міських рад, по об’єктах розташованих в межах населених пунктів, відповідно до їх повноважень визначених статтею 122 Земельного кодексу України.

Переважна більшість діючих договорів оренди, за якими використовуються водні об’єкти не відповідає вимогам чинного законодавства, що обумовлено відсутністю на той час єдиного порядку надання водних об’єктів в оренду.

Відповідно статті 652 Цивільного кодексу України, у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувались при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не відповідає суті зобов’язання, зокрема до змін спонукає: відсутність паспорту водного об’єкту, необхідність перерахунку розміру плати за оренду водного об’єкту та інше. В разі потреби новий орендодавець може внести зміни до договору оренди шляхом його переукладення, враховуючи всі вимоги чинного законодавства.

Водні об’єкти надаються в оренду в комплексі з прибережними захисними смугами, землями, зайнятими водою, та гідротехнічними спорудами згідно зі статтею 51 Водного кодексу України та статтею 59 Земельного кодексу України.

До плати за оренду земель водного фонду входить плата за оренду землі під водою та плата за оренду прибережних смуг водного об’єкта.

Додаткову угоду до договору оренди, укладеного до 2013 року, підписує орган, до якого перейшли повноваження щодо розпорядження землями державної власності.