Дошкільна освіта

 

Пріоритетним напрямком роботи відділу освіти, молоді та спорту Знам’янської районної державної адміністрації у 2016-2017 роках було забезпечення реалізації Програми розвитку дошкільної освіти на 2014-2017 роки, затвердженої рішенням районної ради від 31 січня 2014 року №529, яка передбачає рівний доступ дітей дошкільного віку до якісної освіти,  розвиток  матеріально-технічної бази освітніх закладів,  збільшення  охоплення дітей дошкільною освітою.

Дошкільну освіту в районі забезпечують 18 навчальних закладів: із них 14 дошкільних навчальних закладів і 4 у складі навчально-виховних комплексів «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа».

Загальна кількість дітей віком від 0 до 6-ти років у районі становить 2037 осіб. Дітей віком від 3-х до 6-ти років — 896 чоловік, із них відвідують дошкільні навчальні заклади — 737 дітей (82,3%)  від загальної кількості дітей дошкільного віку по району.

Забезпечені різними формами дошкільної освіти 894 дітей дошкільного віку від  3-х до 6 років (99,8%).

Дітей 6-го року життя, що проживають на території населених пунктів району налічується 300 осіб, які 100% охоплені дошкільною освітою.

У 8 загальноосвітніх закладах  району створені групи підготовки дітей до школи, які працюють за чинною програмою дошкільної освіти розвитку дитини і охоплюють дітей, що не відвідують дошкільні заклади та навчально-виховні комплекси.

На виконання районної Програми розвитку освіти, з метою прогнозування мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до освітніх запитів населення та створення умов для здобуття громадянами дошкільної освіти в районі  відділом освіти два рази на рік здійснюється облік дітей дошкільного віку, впорядковується база даних.

Для забезпечення права дітей на отримання дошкільної освіти організовано підвіз для  дошкільнят з населених пунктів (Заломи, Зелений Гай, Копані, Плоского, Юхимово) району, де дитячі садки відсутні.

Розвиток дошкільної освіти в районі зорієнтований на створення    належних умов здобуття дітьми дошкільної освіти.

 

Однією з найважливіших умов успішного функціонування системи дошкільної освіти є ритмічне, достатнє і якісне науково-методичне забезпечення діяльності дошкільних навчальних закладів.

Курси підвищення кваліфікації при КОІППО є нормативною складовою підвищення фахового рівня педагогічних працівників.

В кожному дошкільному закладі складений перспективний план курсів підвищення кваліфікації, затверджений керівником закладу.

Методична робота методичного кабінету Знам’янського відділу освіти з педкадрами дошкільних навчальних закладів району будується на основі діагностики, аналізу інформації про стан професійної компетентності вихователів, їх потреб і складнощів, що виникають у процесі роботи. За допомогою діагностування моделюється структура, зміст і форми методичної діяльності. Враховується те, що структура має бути динамічною, зміст таким, що постійно оновлюється, а форми – оптимально збалансованими. Зміст реалізується через цільові проекти з педагогічного моніторингу та освітнього менеджменту, завдання яких полягає у формуванні творчого, самодостатнього педагога з розвиненими дослідницькими навичками, мета їх – досягнення вихователями вершин педагогічної майстерності.

Тематичне вивчення, атестація, бесіди, опитування визначили необхідність організації таких форм роботи, як: наради завідуючих ДНЗ, методичні об’єднання завідуючих, методичні об’єднання вихователів груп дітей раннього віку, методичні об’єднання вихователів груп дітей старшого дошкільного віку, семінари для муз керівників, семінари-практикуми для старших медсестер. Організовано роботу районної творчої групи.

Кожне методичне формування має свої завдання, обирає власну проблему для поглибленого дослідження, яка виходить із загально районного. Позитивним є те, що з педагогами усіх рівнів протягом року проводяться як теоретичні, так і практичні заняття.

Таким чином, у методкабінеті відділу освіти створена оптимальна структура методичної роботи з педкадрами дошкільних навчальних закладів, за якої враховуються запити й потреби педагогів, рівень їх професіоналізму та забезпечується координація діяльності з боку методиста з дошкільного виховання.

Актуальні проблеми роботи ДНЗ опрацьовуються педагогами під час моделювання занять та виховних заходів, взаємовідвідувань, творчих звітів, занять самоосвітою тощо.

Одним із основних напрямів методичного забезпечення організації навчально-виховного процесу відділ освіти вважає підвищення компетентності керівників дошкільних закладів. Діюча система методичної роботи з керівниками ДНЗ включає наради, методоб’єднання, конференції, семінари.

У планах методичних об’єднань та опорних ДНЗ широко та змістовно розкриваються питання впровадження в навчально-виховний процес  навчальних закладів Базового компонента дошкільної освіти. В районі здійснюються заходи з впровадження в роботу закладів програми «Впевнений старт». Протягом року на методичних об’єднаннях, семінарах різних категорій працівників проводилася робота по вивченню та впровадженню в практику роботи дошкільних закладів даної програми.

Вивчення стану навчально-виховної роботи ДНЗ протягом 2014-2015 навчальних років показало, що педколективи стали більш творчо підходити до організації та проведення занять, ігор, режимних моментів, використовують різні форми і методи розвитку особистості дітей згідно сучасних вимог.

У центрі уваги кожного ДНЗ знаходилася дитина, як індивідуальність.

Педагогічні колективи ДНЗ активно впроваджують в практику роботи творчу спадщину В.О. Сухомлинського, І.Г. Ткаченка, Г.Г Ващенка. Дітям, починаючи з раннього віку, прививають любов до рідного краю, України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу, свідомого ставлення до себе як особистості, оточення, довкілля.