Функції підрозділів апарату районної державної адміністрації

 

 

 

Відділ організаційної роботи, комунікацій з громадськістю, інформаційної діяльності та звернень

 

Заступник керівника апарату, начальник відділу: Юхно Тетяна Василівна
Телефон: 2-19-82
Адреса: 27400, м. Знам’янка, вул. Михайла Грушевського, 17

Основними завданнями відділу є: організаційне, аналітичне, інформаційне забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації; розгляд внесених структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування пропозицій з питань, що належать до компетенції відділу, підготовка висновків щодо них, подання їх керівництву; підготовка проектів розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу; підготовка планів роботи районної державної адміністрації. Моніторинг, аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів у районі;
інформаційно-аналітичне забезпечення внутрішньої політики в районі; реалізація державної політики у сфері міжнаціональних відносин, сприяння консолідації та розвитку української нації, забезпечення прав національних меншин України; здійснення заходів для забезпечення гарантованого громадянам права на свободу світогляду, створення віруючим умов і можливостей для сповідання їх релігії, надання їм вільно доступних місць богослужінь або релігійних зібрань, об’єднання у релігійні громади, інші релігійні організації.

 

Загальний сектор

 

Начальник відділу: Горбань Віталій Олександрович 
Телефон/факс: 2-19-19
Адреса: 27400, м. Знам’янка, вул. Михайла Грушевського, 17
Основними завданнями відділу є: встановлення єдиного порядку документування і роботи з документами в апараті райдержадміністрації на основі використання сучасної техніки, автоматизованої технології роботи з документами; забезпечення своєчасного розгляду заяв, пропозицій і скарг з особистих проблем, з питань діяльності територіальних органів міністерств і відомств України в районі, сільських рад, підприємств, установ та організацій;
підготовка та експертиза проектів розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації, що належать до компетенції відділу.

 

 

Відділ управління персоналом та юридичного забезпечення

 

Начальник відділу: Багно Марина Олексіївна
Телефон: 2-23-61
Адреса: 27400, м. Знам’янка, вул. Михайла Грушевського, 17
Основними завданнями відділу є: реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи; здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту; задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання.

Організація та забезпечення правильного виконання нормативно-правових актів, інших документів; участь у підготовці, укладенні та контролі за виконанням договорів, укладених райдержадміністрацією, здійснення правової оцінки їх проектам та реєстрації; організація претензійної і ведення позовної роботи, представлення у встановленому законодавством порядку інтересів райдержадміністрації у судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів; консультування з правових питань управління, відділи та інші структурні підрозділи райдержадміністрації.

 

 

Відділ фінансово-господарського забезпечення 

 

Начальник відділу: Грідіна Оксана Василівна
Телефон: 2-19-59, 2-35-84
Адреса: 27400, м. Знам’янка, вул. Михайла Грушевського, 17
Основними завданнями відділу є: здійснення повного обліку надходження та використання коштів державного та місцевого бюджетів на рахунки райдержадміністрації; здійснення складання щорічних кошторисів витрат на утримання апарату райдержадміністрації, її управлінь, структурних підрозділів та програм соціально — культурного розвитку району. 

 

 

 

Сектор запобігання і виявлення корупції, режимно-секретної та мобілізаційної роботи та контролю

 

Завідувач сектору: Параскева Олег Васильович
Телефон: 2-19-15
Адреса: 27400, м. Знам’янка, вул. Михайла Грушевського, 17
Основними завданнями сектору є: організація заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контролю за їх здійсненням в структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах міністерств і відомств України в районі, органах місцевого самоврядування, в установах і організаціях незалежно від форм власності, які мають мобілізаційні завдання на території району; забезпечення взаємодії райдержадміністрації з органами військового управління, військовими частинами та установами Збройних Сил України, іншими військовими формуваннями, що дислокуються на території району; сприяння громадянам, громадським організаціям, підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності у протидії корупційним проявам.

Здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами міністерств і відомств України в районі та виконкомами сільських рад в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, розпоряджень і доручень голови обласної та голови районної державних адміністрацій, а також аналіз причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення.

 

Відділ ведення Державного реєстру виборців

 

Начальник відділу: Іванова Тетяна Вікторівна
Телефон: 2-20-35
Адреса: 27400, м. Знам’янка, вул. Михайла Грушевського, 17
Основними завданнями відділу є: ведення реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території сіл, які входять до складу району;
складення та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.