Функції структурних підрозділів районної державної адміністрації

 

 

Фінансове управління

 

Начальник управління: Бискуб Галина Михайлівна
Телефон: 2-19-64
Факс: 2-20-21
Адреса: 27400, м. Знам’янка, вул. Жовтнева, 17
Основними завданнями управління є: забезпечення реалізації державної бюджетної політики у Знам’янському районі; складання розрахунків до проекту районного бюджету і подання на розгляд райдержадміністрації; підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району; розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового бюджетного планування та фінансування витрат; здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених районною радою; здійснення загальної організації та управління за виконанням місцевого бюджету Знам’янського району, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

 

Управління агропромислового розвитку

 

Начальник управління: Чорна Надія Миколаївна
Телефон: 2-20-31
Факс: 2-19-19
Адреса: 27400, м. Знам’янка, вул. Жовтнева, 17
Основними завданнями управління є: організація виробництва і закупівлі сільськогосподарської продукції та продовольства для регіональних потреб; економічний аналіз та прогнозування стану розвитку сільського господарства, харчової та переробної промисловості на рівні району; здійснення моніторингу аграрної реформи, сприяння демонополізації виробництва і розвитку конкуренції, розвиток ринкової інфраструктури, створення рівних умов для розвитку всіх форм власності та господарювання в аграрному виробництва, надання методологічної допомоги сільськогосподарським підприємствам у процесі їх реформування; забезпечення виконання державних т регіональних програм соціального розвитку села.

 

Управління соціального захисту населення

 

Начальник управління: Іванова Алла Іванівна
Телефон: 2-15-36
Факс: 2-19-19
Адреса: 27400, м. Знам’янка, вул. Трудова, 4
Основними завданнями управління є: забезпечення дотримання законодавства про працю, охорону праці, зайнятість, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, соціальний захист населення; удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців; нагляд за правильністю призначення та виплати пенсій; призначення та виплата всіх видів соціальної допомоги, встановленої законодавством, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива; у межах своєї компетенції бере участь у здійсненні комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку та сприяння всебічного розвитку соціального обслуговування за місцем їх проживання; забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям; сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території.

 

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

 

Начальник відділу: Чубін Ірина Юріївна
Телефон: 2-19-18
Факс: 2-19-19
Адреса: 27400, м. Знам’янка, вул. Жовтнева, 17
Основними завданнями відділу є: реалізація державної економічної політики та її регіональних напрямків; сприяння комплексу економічного і соціального розвитку району, вдосконалення розміщення продуктивних сил, розвитку міжрегіональних та міждержавних економічних зв’язків; сприяння ефективному проведенню економічних реформ, забезпечення раціонального використання виробничо-технічного і наукового потенціалу району, його природних, трудових і фінансових ресурсів.

 

Відділ регіонального розвитку містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства

 

Начальник відділу: Бабіч Тетяна Миколаївна
Телефон: 2-20-28, 7-43-22
Факс: 2-19-19
Адреса: 27400, м. Знам’янка, вул. Жовтнева, 17
Основними завданнями відділу є: забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району; аналіз стану містобудування на території району організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації; координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду; забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю їх реалізацією; забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам’яток архітектури і містобудування, паркових та історико-культурних ландшафтів. Реалізація державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від з питань надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідації їх наслідків та наслідків Чорнобильської катастрофи на території району; координація діяльності районної підсистеми єдиної державної системи; розроблення і реалізація заходів щодо підтримання готовності органів управління і сил цивільної оборони до дій за призначенням у мирний час та на особливий період; забезпечення сталого функціонування районної підсистеми єдиної державної системи; здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків, створення і впровадження сучасних інформаційних технологій та банків даних з питань захисту населення і реабілітації територій, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи; підготовка і перепідготовка особового складу органів управління та сил цивільної оборони, організація навчання населення діям в умовах надзвичайних ситуацій.

 

Відділ освіти, молоді та спорту

 

Начальник відділу: Сидоренко Віта Григорівна
Телефон: 2-23-52
Факс: 2-19-19
Адреса: 27400, м. Знам’янка, вул. Трудова, 4
Основними завданнями відділу є: реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району; здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління державної адміністрації та координація цих навчальних закладів; зміцнення матеріальної бази навчальних закладів; аналіз стану в районі, прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми; організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
контроль за дотриманням законодавства з питань освіти державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, що розташовані на території району; проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території району, оприлюднення результатів ліцензування та атестації; забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах.

Участь у формуванні державної політики у сфері фізичної культури і спорту та забезпечення її реалізації на регіональному рівні; розроблення регіональних комплексних і цільових програм розвитку фізичної культури і спорту та організаційне забезпечення їх реалізації; забезпечення підготовки та проведення спортивних заходів навчально-тренувальних зборів, заходів щодо участі спортсменів у спортивних змаганнях різних рівнів; забезпечення фізичного виховання і фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній виробничій та соціально-побутовій сферах на принципах пріоритету оздоровчої спрямованості, використання сучасних засобів і форм розвитку фізичної культури населення; організація і проведення фестивалів, конкурсів та інших заходів серед широких верств населення, підготовка та ефективне використання кадрів у сфері фізичної культури і спорту, забезпечення пропаганди здорового способу життя, сприяння розвитку олімпійського та параолімпійського руху; координація діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, зацікавлених організацій та кооперування коштів, спрямованих на реалізацію фізкультурно-спортивних програм;
розроблення заходів зміцнення спортивно-технічної бази об’єктів та споруд спортивного призначення, утримання їх в належному стані, залучення до цієї роботи інвесторів.

 

Відділ культури і туризму

 

Начальник відділу: Волчок Олександр Іванович
Телефон: 2-16-81
Факс: 2-19-19
Адреса: 27400, м. Знам’янка, вул. Трудова, 4
Основними завданнями відділу є: забезпечення на території району реалізації державної політики у сфері культури та мистецтва, з питань охорони культурної спадщини, а також національної музейної політики; здійснення відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері музейної та бібліотечної справи, кінематографії; забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина; розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин; сприяння захисту прав і законних інтересів вітчизняних творчих працівників та їх спілок, а також закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери, що діють на відповідній території; створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та мистецтв, організація її матеріально-технічного забезпечення.

 

 

Служба у справах дітей

 

Начальник служби: Ганул Віта Сергіївна
Телефон: 7-43-10
Факс: 2-19-19
Адреса: 27400, м. Знам’янка, вул. Луначарського, 6
Основними завданнями служби є: реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх і запобігання дитячої бездоглядності та вчинення правопорушень неповнолітніми; визначення пріоритетних напрямів у справі неповнолітніх, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку дітей, запобігання дитячій бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на відповідній території; розроблення самостійно та разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації і органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян заходів, спрямованих на поліпшення становища і соціального захисту неповнолітніх, забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, запобігання бездоглядності та вчиненню ними правопорушень, усунення причин, що породжують ці явища, а також здійснення контролю за виконанням цих заходів; координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності у вирішенні соціального захисту неповнолітніх та організації роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності та правопорушень серед них;
формування громадської думки щодо поліпшення становища неповнолітніх, профілактики їх правопорушень, сприяння реалізації державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх.

 

Архівний відділ

 

Начальник відділу: Пилипенко Вікторія Леонідівна
Телефон: 2-29-79
Факс: 2-19-19
Адреса: 27400, м. Знам’янка, вул. Трудова, 2
Основними завданнями відділу є: реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району; координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства; внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, і ведення їх обліку,зберігання і використання відомостей, що в них містяться; здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства Національний архівний фонд та архівні установи.

 

 

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

Директор центру: Яценко Ольга Віталіївна
Телефон: 7-42-76
Адреса: 27400, м. Знам’янка, вул. Луначарського, 6
Основними завданнями районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є: участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і реабілітації; створення спеціалізованих формувань та забезпечення їх функціонування; залучення громадськості до проведення роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, підтримка та розвиток волонтерського руху.