Інформація про механізм чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень райдержадміністрації

 

При районній державній адміністрації функціонують такі консультативно-дорадчі органи, організаційно-технічне забезпечення та координацію діяльності яких забезпечує відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації:

 

Громадська рада при районній державній адміністрації, утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики». Відповідно до рішення установчих зборів інститутів громадянського суспільства по формуванню громадської ради при Знам’янській районній державній адміністрації від 21 травня 2015 року розпорядженням голови районної державної адміністрації від 22 червня 2015 року №182-р «Про затвердження нового складу громадської ради при Знам’янській районній державній адміністрації» затверджено склад Громадської ради при районній державній адміністрації. Загальний персональний склад ради складає 7 осіб. Члени Громадської ради обрані терміном на 2 роки на загальних зборах інститутів громадянського суспільства 21 травня 2015 року

 

22 червня 2015 року відбулося перше засідання Громадської ради при райдержадміністрації, у ході якої обрані керівні органи. Головою ради обрано Павленка О.О. – члена громадської організації «Знам’янське районне громадське об’єднання «Майдан». Заступником голови громадської ради обрано Корчинського Я.І. – голову місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «АНТИКРИМІНАЛЬНИЙ ВИБІР» у Знам’янському районі

 

Громадська рада при Знам’янській районній державній адміністрації є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян у формуванні та реалізації державної політики.

 

Основними завданнями Громадської ради є:

— створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

— здійснення громадського контролю за діяльністю Знам’янської районної державної адміністрації;

— сприяння врахуванню Органом громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Порядок формування Громадської ради при районній державній адміністрації регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

 

Громадська гуманітарна рада при районній державній адміністрації, утворена відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 14 липня 2010 року №358-р «Про створення громадської гуманітарної ради при районній державній адміністрації».

 

Громадська гуманітарна рада при районній державній адміністрації створена на виконання протокольного рішення за результатами засідання Громадської гуманітарної ради від 21 травня 2010 року № 1-1/955, доручення Заступника Глави Адміністрації Президента України від 19 травня 2010 року № 41-01/380 та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 червня 2010 року №494-р «Про створення громадської гуманітарної ради при обласній державній адміністрації».

 

Загальний персональний склад ради – 17 осіб.

 

Громадська гуманітарна рада при районній державній адміністрації є консультативно-дорадчим органом, створеним з метою врахування суспільно значущих інтересів під час вирішення найважливіших питань гуманітарного розвитку району, підготовки пропозицій щодо забезпечення додержання прав і свобод людини і громадянина у сферах освіти, науки, культури і мистецтва, охорони здоров’я, інтелектуальної та творчої діяльності, впровадження системних реформ для досягнення відповідності європейським стандартам захисту таких прав.

 

Основними завданнями діяльності ради є: вивчення процесів у сфері гуманітарного розвитку Знам’янського району та вироблення пропозицій щодо: визначення пріоритетів та механізмів здійснення реформ у сфері гуманітарного розвитку, додержання при цьому конституційних прав і свобод людини і громадянина у сфері освіти, науки, культури і мистецтва, охорони здоров’я, інтелектуальної та творчої діяльності, досягнення відповідності європейським стандартам захисту таких прав; забезпечення збереження громадянської злагоди в суспільстві, формування толерантності в міжнаціональних відносинах, досягнення компромісу і консенсусу з питань формування та реалізації мовної політики, збереження історичної та культурної спадщини; забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій, підприємств, установ і організацій з питань сприяння консолідації та розвитку української нації, її історичної свідомості, збереження традицій і культури, а також розвитку етнічної, культурної, мовної самобутності тощо.

 

З метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів затверджено розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 січня 2011 року № 20-р «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики