Інформація про здійснення регуляторної діяльності Знам’янською районною державною

за 2018 рік

 

Реалізація державної регуляторної політики в районі здійснюється відповідно до основних принципів державної регуляторної політики, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

З метою підвищення ефективності роботи із забезпечення державної регуляторної політики в районі головою районної державної адміністрації прийнято розпорядження від 18 жовтня 2018 року №303-р «Про забезпечення реалізації державної регуляторної політики в районі».

За інформацією структурних підрозділів райдержадміністрації підготовка проектів регуляторних актів у 2018 році районною державною адміністрацією не планувалась. За 2018 рік райдержадміністрацією регуляторні акти не приймались.

Відповідно до інформації сільських рад району у 2018 році прийнято 29 регуляторних актів переважно з питань встановлення місцевих податків і зборів.

Для надання роз’яснень щодо реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності органами місцевого самоврядування 19 квітня 2018 року проведено семінар за участю представників Сектору Державної регуляторної служби у Кіровоградській області та сільських рад, на яких розглянуто питання планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, специфіку підготовки аналізу регуляторного впливу проектів регуляторних актів, методику оцінки нормативно-правових документів за допомогою М-ТЕСТу; відстеження результативності регуляторних актів, особливості та алгоритм прийняття органами місцевого самоврядування рішень про встановлення місцевих податків та зборів.

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації діє рубрика «Регуляторна політика», у якій розміщено законодавчу та нормативно — правову базу з питань державної регуляторної політики, інформацію про посадових осіб, відповідальних за регуляторну діяльність, перелік регуляторних актів, які були видані Кіровоградською облдержадміністрацією, чинних станом на 01 березня 2018 року та інші необхідні підрозділи щодо здійснення регуляторної діяльності.

Структурними підрозділами райдержадміністрації сільським радам та суб’єктам господарювання постійно надається консультаційна допомога з питань реалізації регуляторних актів.