Інформаційні картки послуги департаменту екології та природних ресурсів

 

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Дозвіл на спеціальне водокористування, у разі використання води водних об‘єктів загальнодержавного значення

Затвердження паспорту місця видалення відходів

Затвердження реєстрової карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів

Погодження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води

Погодження проекту землеустрою

Погодження режиму експлуатації водойми (скид води, наповнення водойми)

Погодження технічного паспорту відходу

Реєстрація звітів з інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Розрахунок величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі