Інформаційні картки послуги дозвільного характеру

 

 

 1. Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
 2. Анулювання ліцензії на право провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти або за рівнями повної загальної середньої освіти.
 3. Видача дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання.
 4. Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
 5. Видача карантинного сертифіката на партію вантажу
 6. Видача ліцензії на експорт товарів
 7. Видача ліцензії на імпорт товарів
 8. Видача ліцензії на право провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти
 9. Видача ліцензії на право провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності) за рівнями повної загальної середньої освіти»
 10. Видача фітосанітарного сертифіката на реекспорт партії вантажу
 11. Видача фітосанітарного сертифіката партії вантажу
 12. Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
 13. Державна реєстрація договорів (контактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора
 14. Дозвіл на добування мисливських тварин(ліцензія, відстрільна карта).
 15. Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки  та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів,устаткування підвищеної небезпеки.
 16. Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин.
 17. Дозвіл на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розкопок
 18. Дозвіл на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання
 19. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Кіровоградській області
 20. Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортного засобу, вагові або габаритні параметри, якого перевищують нормативні
 21. Експлуатаційний дозвіл для провадження діяльності : на потужностях(об’єктів) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; на потужностях (об’єктів) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, префіксів і кормів.
 22. Переоформлення ліцензії на право провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти або за рівнями повної загальної середньої освіти
 23. Погодження відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони
 24. Погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління
 25. Погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів)
 26. Погодження проектів щодо будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, залізничних переїздів, комплексів дорожнього сервісу та інших споруд  у межах смуги відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг.
 27. Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток,ордер, лісовий квиток).