Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги

 

Компенсації призначаються відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від
29 квітня 2004 року №558 (зі змінами від 10 вересня 2014 року), непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).

         Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для осіб які надають соціальні послуги у таких розмірах:

15% — фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам І групи;

10% — фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього  догляду і не здатні до самообслуговування, інвалідам ІІ групи та дітям-інвалідам;

7% — фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам ІІІ групи та хворим,  які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього  догляду і не здатні до самообслуговування.

Компенсації виплачуються непрацюючим особам, які постійно надають соціальні послуги.

Для призначення компенсації подаються таки документи:

1) фізичною особою, яка надає соціальні послуги:

заява про згоду надавати соціальні послуги;

— паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

— висновок лікарсько-консультативної комісії про те, що стан здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;

— копія трудової книжки та довідки органу державної податкової служби про те, що особа не займається підприємницькою діяльністю, і про відсутність даних про доходи цієї особи, і у разі відсутності трудової книжки – лише зазначені довідки;

— заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних»).

 

2) особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):

— заява про необхідність надання соціальних послуг;

— паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

— копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (надається інвалідом);

— висновок лікарсько-консультативної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування (за винятком інвалідів I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду).

 

3) законним представником дитини, яка потребує надання соціальних послуг:

— заява про необхідність надання соціальних послуг;

— копія свідоцтва про народження дитини;

— висновок лікарсько-консультативної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування.

 

 Компенсація призначається:

 

на час встановлення групи інвалідності — інвалідам I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду;

 

на час, протягом якого особа, що подала заяву про необхідність отримання соціальних послуг, потребуватиме постійного стороннього догляду.

 

У разі зміни групи інвалідності компенсація призначається в новому розмірі і виплачується з дня зміни групи інвалідності (якщо розмір збільшено) або з місяця, що настає за тим, в якому встановлено нову групу інвалідності (якщо розмір зменшено).

 

Компенсація не призначається:

 

1. фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким призначено:

— державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про  державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам або надбавку на догляд до державної соціальної допомоги згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;

— надбавку на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Законів України «Про пенсійне забезпечення» «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб;

— відшкодування витрат на надання послуг по догляду відповідно до Закону України  «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

 

2. фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримують:

 — допомогу  на догляд відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу»;

 

3. фізичним особам, які надають соціальні послуги на платній основі:

 

4. самозайнятим особам;

 

5. фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу;

 

6. фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування та перебувають у трудових відносинах, у тому числі на умовах неповного робочого дня (крім роботи вдома).