МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо надання у користування на умовах оренди водних об’єктів, розташованих на території Кіровоградської області за межами населених пунктів

І. Загальні положення

 1. Методичні  матеріали     розроблено     відповідно     до     вимог    Законів

України  «Про місцеві державні адміністрації», «Про аквакультуру», «Про оренду землі», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Водного, Земельного, Цивільного, Господарського, Бюджетного та Податкового кодексів України;

Типового договору оренди водних об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року №420 «Про затвердження Типового договору оренди водних об’єктів»;

Порядку розроблення паспорта водного об’єкта, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18 березня 2013 року №99 «Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного об’єкта», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2013 року за №775/23307;

Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 серпня        2013 року №508;

Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України     від 28 травня 2013 року №236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за №986/23518.

 1. Визначення основних термінів:

передача   в   оренду   водного  об’єкта   –   це   процедура   надання   в

оренду водного об’єкта на конкурентних засадах шляхом проведення земельних торгів;

поновлення договору оренди водного об’єкта —  це процедура укладання договору оренди водного об’єкта з використанням переважного права  орендаря на укладання договору оренди на новий строк відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі»;

переукладання договору оренди  — це процедура укладання договору оренди водного об’єкта з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства договірних відносин орендаря, який має діючий договір оренди земельної ділянки, на якій розташований об’єкт водного фонду, з орендодавцем. Орендодавець – Кіровоградська обласна державна адміністрація в особі департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, відповідно до ст. 122 Земельного кодексу України.

 1. Методичні матеріали  визначають  механізм  надання   водних  об’єктів  у користування на умовах оренди у комплексі із земельною ділянкою під ними.
 1. Водні об’єкти  надаються  у  користування  в   комплексі   із   земельними ділянками під водними об’єктами, гідротехнічними спорудами, іншими об’єктами інфраструктури.
 1. У користування   на   умовах   оренди   для   рибогосподарських   потреб, культурно-оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт можуть надаватися водосховища (крім водосховищ комплексного призначення), ставки, озера та замкнені природні водойми.

Не    підлягають    передачі    у    користування    на   умовах   оренди   для

рибогосподарських потреб водні об’єкти, що:

використовуються для питних потреб;

розташовані в межах територій та об’єктів, що перебувають під охороною відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

ІІ. Умови та порядок надання водних обєктів на умовах оренди

 1. Відповідно до статті 122 Земельного кодексу  України,  орендодавцями водних об’єктів, розташованих на території області, що надаються у користування на умовах оренди у межах населених пунктів, є сільські, селищні та міські ради, за межами населених пунктів – Кіровоградська обласна державна адміністрація.
 1. Водні об’єкти надаються у користування на умовах оренди виключно на земельних торгах у комплексі із земельною ділянкою відповідно до вимог      ст. ст.135-137 Земельного кодексу України та ст. 51 Водного кодексу України.
 1. Передача     в     оренду    водних    об’єктів    із    земельною    ділянкою здійснюється на підставі рішення орендодавця шляхом укладання договору оренди водного об’єкта, погодженого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства.
 1. Передача водного об’єкта в оренду шляхом проведення земельних торгів
 • Попереднє опрацювання заяви  щодо  включення  водного  об’єкта  до переліку  водних  об’єктів,  які  будуть  виставлятись    на    земельні    торги,   та направлення запиту про земельно-облікові дані ділянки водного фонду до відповідної районної державної адміністрації, Головного управління Держземагентства у Кіровоградській області, Кіровоградського обласного управління водних ресурсів для підготовки відповідної інформації та попереднє інформування заявника, який бажає взяти участь у земельних торгах.
 • Формування   організатором   земельних   торгів   переліку   земельних ділянок водного фонду разом з  водними об’єктами, які виставляються на земельні торги для продажу права оренди, для рибогосподарських потреб.
 • Забезпечення процедури виготовлення, погодження та затвердження в установленому законодавством порядку паспортів водних об’єктів,  проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок (стаття 136 Земельного кодексу України, стаття 23 Закону України «Про оцінку земель»).
 • Державна    реєстрація    земельних   ділянок   (стаття  136  Земельного кодексу України).
 • Державна  реєстрація  речових  прав  на  земельні  ділянки (стаття  136 Земельного кодексу України).
 • Проведення   заходів   з  підготовки  та  проведення  земельних  торгів (ст. 137 Земельного кодексу України). Фінансування підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної, комунальної, приватної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах також може

здійснюватися за рахунок коштів виконавця земельних торгів на підставі договору про підготовку лотів для продажу між організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат виконавцю земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота (ч. 5 ст. 136 Земельного кодексу України).

 • Укладання    договорів     оренди     водних    об’єктів    (ст. 51 Водного

кодексу  України).

 • Направлення   договорів     на     погодження    до    Держводагентства

України.

 • Підписання актів приймання – передачі об’єктів оренди.
 • Державна  реєстрація   речових   прав   оренди   водних   об’єктів   у

комплексі  із  земельними  ділянками.

 1. Поновлення договору оренди земельної ділянки / водного обєкта
 • Договори оренди  земельних  ділянок /водних об’єктів, термін  дії  яких

закінчується, підлягають поновленню.

2)              По закінченню  строку,  на  який було укладено договір оренди землі,орендар,  який  належно  виконував  обов’язки   за   умовами  договору,   має  переважне  право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення  договору  оренди землі).
           Орендар, який  має  намір  скористатися  переважним правом на
укладення договору  оренди  землі  на  новий  строк,  зобов’язаний
повідомити  про  це  орендодавця  до спливу строку договору оренди
землі у строк,  встановлений цим договором,  але не пізніше ніж за
місяць до спливу строку договору оренди землі. Для  поновлення договору  оренди  земельної ділянки/водного  об’єктаорендар звертається до орендодавця із відповідною заявою з наданням пакету документів, що включає:договір оренди земельної ділянки /водного об’єкта;

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки або технічної документації;

паспорт водного об’єкта;

технічну документацію з нормативно-грошової оцінкиі земельної ділянки, затверджену рішенням районної ради;

довідку про відсутність заборгованості по сплаті орендної плати за земельну ділянку та воду (водний простір);

копію документа, що посвідчує особу (для громадян), копію свідоцтва про державну реєстрацію, витяг з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для фізичних осіб-підприємців), правовстановлюючі документи (для юридичних осіб).

3)              Обласна   державна   адміністрація   в   особі   департаменту  екології  таприродних ресурсів облдержадміністрації :1.            Розглядає надану орендарем заяву з відповідними документами.2.            Укладає    договір    оренди        водного      об’єкта      та      погоджує    зцентральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства;3.            Договір   на   право   оренди   набирає   чинності   з  моменту  державноїреєстрації. 4.            За наявності заперечень орендодавця щодо поновлення договору орендиземельної ділянки /водного об’єкта орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення.                                                

 1. Перекладання договору оренди земельної ділянки
 • Діючі договори    оренди   землі  переукладаються  у відповідності  до

Типового договору оренди водних об’єктів без змін термінів, на тих же умовах та з проведенням відповідного перерахунку орендної плати за земельну ділянку та воду (водний простір), відповідно до норм діючого законодавства.

2)    Для    переукладання   договору   оренди   земельної   ділянки   орендарзвертається  до орендодавця із відповідною заявою про передачу на умовах оренди водного об’єкта у комплексі із земельною ділянкою на термін дії договору оренди земельної ділянки та укладання договору оренди водного об’єкта з  наданням відповідного пакету документів, що включає:договір оренди земельної ділянки;

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки або технічної документації;

паспорт водного об’єкта;

технічну документацію з нормативно-грошової оцінці земельної ділянки, затверджену рішенням районної ради;

копію документа, що посвідчує особу (для громадян), копія свідоцтва про державну реєстрацію, витяг з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для фізичних осіб-підприємців), правовстановлюючі документи (для юридичних осіб).

3)    Обласна   державна   адміністрація   в   особі   департаменту  екології  таприродних ресурсів облдержадміністрації:розглядає надану орендарем заяву та відповідні документи;        переукладає  договір   оренди   водного   об’єкта   та   погоджує  з  центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства.4)    Договір   на   право   оренди   набирає   чинності   з  моменту  державноїреєстрації. 5)    За наявності  заперечень  орендодавця щодо укладання договору орендиводного об’єкта орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення.

ІІІ. Кінцеві положення

Орендар        набуває       права       оренди       водного       об’єкта        разом      з земельною  ділянкою після державної реєстрації договору на право оренди водного об’єкта.

 1. Водні  об’єкти  надаються   в   користування    на    умовах    оренди    без обмеження права загального водокористування, крім випадків, визначених статтею 47 Водного кодексу України.
 1. Умови  загального   водокористування   встановлюються  водокористувачем за погодженням з орендодавцем, про що зазначається у договорі оренди водного об’єкта.
 1. Інформація про заборону  або  обмеження  загального  водокористування доводиться до відома населення орендарем.

             Заборона загального водокористування водними об’єктами, наданими в користування на умовах оренди, та їх нецільове використання є підставою для розірвання договору оренди.

 

 1. Передача орендарем права на оренду  водного  об’єкта  іншим  суб’єктам господарювання забороняється.
 1. Документи     щодо   поновлення   та   переукладання   договорів   оренди розглядаються за наявності відповідного пакету документів.
 1. Спори,  пов’язані  з  користуванням  водними  об’єктами, вирішуються за згодою сторін та/або у судовому порядку.
 1.  Державний  контроль  за використанням та охороною водойм, наданих у користування, розрахунками за оренду здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.