Про оформлення спадщини

Конституція України передбачає право спадкування власності громадян. Спадкове право забезпечує можливість зберегти та використати майно спадкодавця, чим сприяє підвищенню матеріального добробуту родини померлого, зміцненню власності громадян.

Спадкове право безпосередньо спрямоване на захист особистих інтересів громадян, оскільки надає можливість кожному громадянинові розпорядитися своїм майном на випадок смерті, визначивши в заповіті його долю.

Спадкування — це процес переходу сукупності прав і обов’язків, які належать померлому, до інших осіб. При спадкуванні переходять усі права та обов’язки за винятком тих, що нероздільні з особистістю померлого і припиняються з його смертю. Спадкоємець не вправі прийняти тільки частину переданих прав і обов’язків. До спадкоємця переходять навіть ті права та обов’язки, про які він не знав.

Статтями 1220 та 1221 Цивільного кодексу України від 16.01.2003           № 435-IV (далі – ЦК України) встановлено, що спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою. Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою. Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця.

Право на спадкування здійснюється спадкоємцями шляхом прийняття спадщини або її неприйняття. Заяви про прийняття спадщини або відмову від її прийняття подаються спадкоємцем особисто нотаріусу за місцем відкриття спадщини у письмовій формі.

Також, у відповідності до підпункту 3.6 пункту 3 глави 10 розділу II Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 (далі – Порядок) нотаріусом не можуть бути прийняті заяви про прийняття спадщини, про відмову від неї або заяви про їх відкликання, складені від імені спадкоємців їх представниками, що діють на підставі довіреностей.

Нотаріальна діяльність здійснюється нотаріусом в межах нотаріального округу в якому знаходиться робоче місце (контора) приватного нотаріуса або державна нотаріальна контора та в якій працює державний нотаріус.

Для оформлення спадкових прав спадкоємець має звернутись до державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса, які функціонують в межах територіальної одиниці, що стала останнім місцем проживання спадкодавця на протязі шести місяців з моменту відкриття спадщини з відповідною заявою про її прийняття. Заява про прийняття спадщини може бути подана особисто або надіслана поштою, підпис на якій засвідчено нотаріально.

При зверненні спадкоємця у зв’язку з відкриттям спадщини нотаріус у відповідності до підпункту 1.2. пункту 1 глави 10 розділу II Порядку з’ясовує відомості стосовно факту смерті спадкодавця, часу і місця відкриття спадщини, кола спадкоємців, наявності заповіту, наявності спадкового майна, його складу та місцезнаходження, необхідність вжиття заходів щодо охорони спадкового майна.

Факт смерті фізичної особи і час відкриття спадщини нотаріус перевіряє шляхом витребовування від спадкоємця свідоцтва про смерть, виданого органом державної реєстрації актів цивільного стану.

Місце відкриття спадщини підтверджується: довідкою житлово-експлуатаційної організації, довідкою правління житлово-будівельного кооперативу про реєстрацію (постійне місце проживання) спадкодавця; записом у будинковій книзі про реєстрацію (постійне місце проживання) спадкодавця, довідкою адресного бюро, довідкою райвійськкомату про те, що спадкодавець до призову на військову службу проживав за відповідною адресою.

Після з’ясування вищезазначених обставин нотаріусом заводиться спадкова справа за місцем відкриття спадщини на підставі поданої (або такої, що надійшла поштою) першою заяви (повідомлення, телеграми) про прийняття спадщини, про відмову від прийняття спадщини, про відмову від спадщини, заяви про відкликання заяви про прийняття спадщини або про відмову від спадщини, заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину, заяви спадкоємця на одержання частини вкладу спадкодавця у банку (фінансовій установі), заяви про видачу свідоцтва виконавцю заповіту, заяви виконавця заповіту про відмову від здійснення своїх повноважень, заяви другого з подружжя про видачу свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя, заяви про вжиття заходів до охорони спадкового майна, претензії кредиторів.

При заведенні спадкової справи нотаріус відповідно до підпункту 2.2. пункту 2 глави 10 розділу II Порядку за даними Спадкового реєстру перевіряє наявність заведеної спадкової справи, спадкового договору, заповіту.

У разі наявності заповіту нотаріусу подається його оригінал чи дублікат.

Склад спадкового мана нотаріусом з’ясовується відповідно до поданих документів, що посвідчують право власності спадкодавця на таке майно, крім випадків, передбачених пунктом 3 глави 7 розділу І цього Порядку.

При видачі свідоцтва про право на спадщину за законом нотаріус перевіряє наявність підстав для закликання до спадкування за законом осіб, які подали заяви про видачу свідоцтва.

Доказом родинних та інших відносин спадкоємців зі спадкодавцем є: свідоцтва органів реєстрації актів цивільного стану, повний витяг з реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису, копії актових записів, копії рішень суду, що набрали законної сили, про встановлення факту родинних та інших відносин.

Спадкоємці закликаються до спадкування за законом у порядку черговості. Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування у разі: відсутності спадкоємців попередньої черги; усунення спадкоємців попередньої черги від права на спадкування; неприйняття спадкоємцями попередньої черги спадщини або відмови від її прийняття.

Після з’ясування зазначених обставин та зі спливом шестимісячного строку з дня відкриття спадщини, спадкоємець, який прийняв спадщину має звернутись до нотаріуса, яким заведено спадкову справу, з заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину. На підставі даної заяви нотаріусом буде здійснено видачу зазначеного свідоцтва.

У разі не подання відомостей (інформації) та документів, необхідних для вчинення нотаріальної дії нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії. На вимогу особи, якій відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, зобов’язані викласти причини відмови в письмовій формі і роз’яснити порядок її оскарження. Про  відмову у вчиненні нотаріальної дії нотаріус протягом трьох робочих днів  виносить відповідну постанову.        Відповідно до статті 50 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993     № 3425-XII (далі – Закон) відмова у вчиненні нотаріальної дії оскаржуються до суду.Крім того, щодо здійснення платежів необхідних для вчинення нотаріальних дій з оформлення спадкоємцями спадкових прав повідомляємо наступне. Згідно статті 31 Закону приватні нотаріуси за вчинення  нотаріальних  дій  справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та громадянином або юридичною особою.Оплата додаткових послуг правового характеру, що надаються
приватними нотаріусами і не належать до вчинюваної нотаріальної
дії, провадиться за домовленістю сторін. У відповідності до статті 19 Закону за вчинення нотаріальних дій  державні  нотаріуси  справляють державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством. За надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру справляється окрема плата у розмірах, що встановлюються Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

З метою належного виконання вимог чинного законодавства на підставі наказу Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області від 26.07.2018 № 63/07 встановлено Тарифи по наданню державними нотаріусами Кіровоградської області додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру, затверджені та зареєстровані в Головному територіальному управлінні юстиції у Кіровоградській області 26.07.2018                   № 21/1755 (далі – Тарифи).

           З вказаними Тарифами можливо ознайомитись на офіційному веб-сайті Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області у рубриці «Відділ з питань нотаріату», підрубриці «До відома громадян», а також на інформаційних стендах державних нотаріальних контор Кіровоградської області.

У разі заведення спадкової справи та встановлення складу спадкового майна на підставі наданих документів, що посвідчують право власності спадкодавця на таке майно нотаріус надає спадкоємцю письмову довідку щодо переліку документів, необхідних для оформлення спадщини та видачі свідоцтва про право на спадщину, із зазначенням розміру плати за вчинення відповідних нотаріальних дій. Така довідка має бути підписана нотаріусом та скріплена його печаткою.

Враховуючи вищевикладене, у разі виникнення будь-яких питань чи перешкод у вчинення нотаріальних дій нотаріусами області рекомендуємо звертатись до відділу з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області, за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 6/7, каб. 204, тел. 35-66-41 та через Віртуальну громадську приймальню відділу з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції.

Для отримання більш детальної інформації з питань організації та роботи нотаріату, запрошуємо також на особистий прийом до начальника Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області  Гуцула Вадима Володимировича, який проводиться щочетверга з 1000 до 1200 год. за попереднім записом.

Прочитано 11 раз

cropped-logo_
Центр-укр портал
cz
kmu
1545
Тарифна децентралізація1
president
258691
pfu
БУДИНОК_ЮСТИЦІЇ_
logo_527
nazk_logo2
amc
mou
com
banner(160x236)meet_your_child
dpa
dpss
us
tel
vr
budget
thsh