Рішенням сесії районної ради від 17 грудня 2015 року № 23 затверджено зміни до районної Програми зайнятості населення Знам’янського району на 2014 – 2017 роки у частині працевлаштування на нові робочі місця, а саме: у 2016 році прогнозується працевлаштувати на нові робочі місця 135 осіб, у 2017 – 130.

Станом на 01 вересня 2016 року у Знам’янському районі створено 56 робочих місць, що складає 41,5 % від річного завдання (135 робочих місць). Поряд з цим ліквідовано робочих місць – 2.

За січень – серпень 2016 року управлінням проведено вивчення стану додержання законодавства з питань оплати праці на 39 підприємствах району, в результаті чого керівникам підприємств надано 52 рекомендації з додержання трудового законодавства, порушень чинного законодавства з оплати праці не встановлено. За наслідками проведеної роботи випадків залучення неповнолітніх до праці, виплати заробітної плати в «конвертах» або в натуральній формі не встановлено.

Також здійснювався моніторинг щодо розміру середньомісячної заробітної плати за січень – липень 2016 року по окремих підприємствах господарського комплексу Знам’янського району, який склав  грн. в тому числі у галузях: «сільське господарство» – 3186,40 грн., «промисловість» – 2260,07 грн., «державне управління» – 3486,98 грн., «освіта» – 3378,14 грн., «охорона здоров’я» – 2436,76 грн. на одного штатного працівника при тому, що загальний фонд оплати праці штатних працівників дорівнює 59892,3 тис. грн., а середньооблікова чисельність штатних працівників – 2854 осіб.

За результатами роботи керівникам підприємств рекомендовано розглянути питання, щодо підвищення розміру заробітної плати найманим працівникам шляхом виплат премій, надбавок, інших стимулюючих виплат та у разі можливості забезпечити працівників повною зайнятістю.