Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ(Центр) надання адміністративних послуг райдержадміністрації

 

Адміністративні послуги служби у справах дітей

  1.  Надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини.

2.  Надання висновку про доцільність (недоцільність) повернення дитини до батьків, осіб, які їх замінюють, або до закладу, який вона самовільно залишила.

3. Надання висновку щодо можливості передання дитини матері чи батькові, які повернулись з місць позбавлення волі.

4.Надання висновку про доцільність (недоцільність) встановлення опіки, піклування та відповідність її/його інтересам дитини.

5.Видача направлення потенційним опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною.

6.Встановлення, припинення опіки (піклування) над дитиною чи її майном; звільнення опікуна (піклувальника) від здійснення повноважень; призначення особи, яка буде представляти інтереси дитини.

7.Видача висновку про можливість створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу.

8.Надання дозволу на відрахування дитини з навчального закладу.

Інформаційні картки

Строки надання адміністративних послуг

 

Адміністративні послуги відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства

1.Видача паспорту прив’язки малих архітектурних форм чи тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

2.Видача будівельного паспорту забудови земельної ділянки.

3.Видача містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Інформаційні картки

Строки надання адміністративних послуг

 

Адміністративні послуги з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців

1.Державна реєстрація створення  юридичної особи (у  тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу) 2.Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 липня  2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

3.Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи.

4.Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа.

5.Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту.

6.Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

7.Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації.

8.Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи.

9.Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи.

10.Державна реєстрація фізичної особи — підприємця.

11.Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

12.Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу — підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

13.Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням.

14.Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Інформаційні картки 

Строки надання адміністративних послуг

 

Адміністративні послуги з реєстрації речових прав

1.Державна реєстрація права власності на нерухоме майно.

2Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

3.Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника.

4.Державна реєстрація обмежень.

Інформаційні картки

Строки надання адміністративних послуг

 

Адміністративні послуги з легалізації об’єднань громадян

1.Державна реєстрація включення відомостей про громадське об’єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі.

2.Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання

3.Державна реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об’єднання.

4.Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об’єднання.

5.Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його ліквідації.

6.Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його реорганізації.

7.Державна реєстрація рішення про виділ громадського об’єднання.

8.Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об’єднання.

9.Державна реєстрація рішення про припинення громадського об’єднання.

10.Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об’єднання.

11Державна реєстрація створення громадського об’єднання.

12.Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Інформаційні картки

 

Адміністративні послуги департаменту екології та природних ресурсів

1.Розрахунок величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі.

2.Погодження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води.

3.Реєстрація звітів з інвентаризації викидів забруднюючих речовин.

4.Погодження режиму експлуатації водойми (скид водойми, наповнення водойми).

5.Затвердження паспорту місць видалення відходів.

6.Затвердження реєстрової карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів.

7.Погодження технічного паспорту відходів.

8.Висновок державної екологічної експертизи.

9.Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

10.Дозвіл на спеціальне водокористування у разі використання води водних об’єктів загальнодержавного значення.

11.Погодження проекту землеустрою.

Інформаційні картки

Строки надання адміністративних послуг

 

Адміністративні послуги районного сектору Управління ДМС в Кіровоградській області

1.Оформлення та видача паспорта громадянина України.

2.Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні

25 – і 45 – річного віку.

3.Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість  пошкодженого, втраченого або викраденого.

Інформаційні картки

Строки надання адміністративних послуг

 

Адміністративні послуги відділу у Знам’янському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області

1. Видача витягу з технічної документації про нормативно грошову оцінку земельної ділянки.

2.Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до державного фонду документації із землеустрою.

3.Видача довідки з державної статистичної звітності з кількісного обліку земель про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.

4.Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).

5.Видача дозволу на зняття та перенесення грунтового покриву (родючого шару грунту) земельної ділянки.

6.Виправиправлення техн помилки у відомвлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу.

7.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку.

8.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу.

9.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах території адміністративно – територіальних одиниць, з видачею витягу.

10.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно – правовими актами з видачею витягу.

11.Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.

12.Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру.

13.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану).

14.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку.

15.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно – територіальних одиниць.

16.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території).

17.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використання земель

18.Проведення державної експертизи землевпорядної документації (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

19.Видача рішення про надання у постійне користування та надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності (для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців).

Строки надання адміністративних послуг

 

Адміністративні послуги Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області

1.Прийняття рішення щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності.

 

Адміністративні послуги дозвільного характеру

 

1.Погодження програм та проектів містобудування, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони.

2.Погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління.

3.Дозвіл на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення, їх територіях та в зонах охорони, реєстрації дозволів та відкритих листів на проведення археологічних розвідок, розкопок.

4.Висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об’єктів, які підлягають обов’язковій (первинній, повторній, додатковій) державній експертизі.

5.Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення.

6.Висновок державної санітарно — епідеміологічної експертизи щодо продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів та небезпечних факторів, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров’ю людей.

7.Висновок державної санітарно — епідеміологічної експертизи на ввезення, реалізацію та використання сировини, продукції(вироби,обладнання, технологічні лінії тощо) закордонного виробництва за умови відсутності даних щодо безпеки для здоров’я населення.

8.Висновок державної санітарно – епідеміологічної експертизи документації на розроблювальні техніку, технології, устаткування,інструменти тощо.

9.Дозвіл на виконання будівельних робіт.

10.Сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. що належать до ІУ і У категорії складності.

11.Експлуатаційний дозвіл для провадження діяльності : на потужностях(об’єктів) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; на потужностях (об’єктів) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, префіксів і кормів.

12.Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин.

13.Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, які перевозять вагові або габаритні параметри які перевищують нормативні.

14.Погодження проектів щодо будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, залізничних переїздів, комплексів дорожнього сервісу та інших споруд  у межах смуги відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг.

15.Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок.

16.Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки  та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів,устаткування підвищеної небезпеки.

17.Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток,ордер, лісовий квиток).

18.Дозвіл на добування мисливських тварин(ліцензія, відстрільна карта).

19.Дозвіл на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання.

20.Видача дозволу(санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання.

21.Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

22.Видачі дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

23.Переоформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

24.Видача карантинного сертифіката на партію вантажу.

25.Видача фітосанітарного сертифіката на реекспорт партії вантажу.

26.Видача фітосанітарного сертифіката партії вантажу.

Інформаційні картки

Строки надання адміністративних послуг

.