Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ(Центр) надання адміністративних послуг райдержадміністрації

 

Адміністративні послуги служби у справах дітей

1. Видача висновку про можливість створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу

2. Видача направлення потенційним опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною

3. Встановлення, припинення опіки (піклування) над дитиною чи її майном; звільнення опікуна(піклувальника) від здійснення повноважень; призначення особи, яка буде представляти інтереси дитини

4. Надання висновку про доцільність (недоцільність) встановлення опіки, піклування та відповідність її/його інтересам дитини

5. Надання висновку про доцільність (недоцільність) повернення дитини до батьків, осіб, які їх замінюють, або до закладу, який вона самовільно залишила

6. Надання висновку щодо можливості передання дитини матері чи батькові, які повернулись з місць позбавлення волі

7. Надання дозволу на відрахування дитини з навчального закладу

8. Надання дозволу на вчинення правочинів нерухомого майна дитини

 Заяви

Строки надання адміністративних послуг

 

Адміністративні послуги відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства

1. Видача будівельного паспорту забудови земельної ділянки

2. Видача містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

3. Видача паспорта прив’язки малих архітектурних форм чи тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

Заяви

Строки надання адміністративних послуг

 

Адміністративні послуги з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців

1. Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

2. Державна реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

3. Державна реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням

4. Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

5. Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

6. Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту

7. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

8. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи

9. Державна реєстрація створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу)

10. Державна реєстрація фізичної особи-підприємця

11. Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи

12. Державної реєстрації переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа

13. Державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу юридичної особи

14. Державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації

Строки надання адміністративних послуг

 

Адміністративні послуги з реєстрації речових прав

1. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

2. Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

3. Державна реєстрація іншого (відмінного від права власності) речового права на нерухоме майно

4. Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно

5. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

6. Заборона вчинення реєстраційних дій

7. Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

8. Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування рішення державного реєстратора (за рішенням суду)

Строки надання адміністративних послуг

 

Адміністративні послуги з легалізації об’єднань громадян

1.Державна реєстрація включення відомостей про громадське об’єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі.

2.Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання

3.Державна реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об’єднання.

4.Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об’єднання.

5.Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його ліквідації.

6.Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його реорганізації.

7.Державна реєстрація рішення про виділ громадського об’єднання.

8.Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об’єднання.

9.Державна реєстрація рішення про припинення громадського об’єднання.

10.Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об’єднання.

11Державна реєстрація створення громадського об’єднання.

12.Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Інформаційні картки

 

Адміністративні послуги департаменту екології та природних ресурсів

1Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

2. Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об‘єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

3. Реєстрація декларації про відходи

Строки надання адміністративних послуг

 

Адміністративні послуги відділу державної реєстрації актів цивільного стану

1. Державна реєстрація народження

2. Державна реєстрація смерті

 

 

 

Адміністративні послуги відділу у Знам’янському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області

1. Видача висновку про погодження документації із землеустрою

2. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

3. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою 

4. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх власниками земель, землекористувачами, угіддями

5. Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), про одержання у власність зем. ділянкуу межах норм безоплатної приватизації

6. Видача дозволу на зняття та перенесення грунтового покриву (родючого шару грунту) земельної ділянки

7. Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу що здійснює його ведення

8. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

9. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

10. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць, з видачею витягу

11. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітутут з видачею витягу

12. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель

13. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

14. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

15. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

16. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

17. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель
18. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інфоиацію про землі (території) 

19. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час

20. Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі

21. Проведення державної експертизи землевпорядної документації (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)

Строки надання адміністративних послуг

 

 

 

Адміністративні послуги дозвільного характеру

 

1. Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Анулювання ліцензії на право провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти або за рівнями повної загальної середньої освіти.

3. Видача дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання.

4. Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

5. Видача карантинного сертифіката на партію вантажу

6. Видача ліцензії на експорт товарів

7. Видача ліцензії на імпорт товарів

8. Видача ліцензії на право провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти

9. Видача ліцензії на право провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності) за рівнями повної загальної середньої освіти»

10. Видача фітосанітарного сертифіката на реекспорт партії вантажу

11. Видача фітосанітарного сертифіката партії вантажу

12. Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

13. Державна реєстрація договорів (контактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

14. Дозвіл на добування мисливських тварин(ліцензія, відстрільна карта).

15. Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки  та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів,устаткування підвищеної небезпеки.

16. Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин.

17. Дозвіл на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розкопок

18. Дозвіл на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання

19. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Кіровоградській області

20. Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортного засобу, вагові або габаритні параметри, якого перевищують нормативні

21. Експлуатаційний дозвіл для провадження діяльності : на потужностях(об’єктів) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; на потужностях (об’єктів) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, префіксів і кормів.

22. Переоформлення ліцензії на право провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти або за рівнями повної загальної середньої освіти

23. Погодження відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони

24. Погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління

25. Погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів)

26. Погодження проектів щодо будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, залізничних переїздів, комплексів дорожнього сервісу та інших споруд  у межах смуги відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг.

27. Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток,ордер, лісовий квиток).

 

Інформаційні картки

Строки надання адміністративних послуг

.