Порядок забезпечення автомобілем інваліда Великої Вітчизняної війни

 

 

Загальні положення:

 

Позачергове безоплатне забезпечення автомобілями інвалідів війни, інвалідів внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також продаж автомобілів на пільгових умовах інвалідам від загального захворювання, з дитинства, батькам чи родичам дітей-інвалідів здійснюється за місцем їх постійного проживання та прописки.

 

Підставою для забезпечення інвалідів автомобілями є висновок міської медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про наявність у інвалідів медичних показань для їх одержання, а також посвідчення на право керування автомобілем.

 

Заміна автомобілів, одержаних безплатно інвалідами війни, яким групу інвалідності встановлено безстроково, провадиться на підставі раніше виданого висновку МСЕК про наявність медичних показань для одержання автомобіля або мотоколяски без повторного медичного обстеження з урахуванням висновку лікувально-профілактичних закладів про спроможність інваліда керувати автомобілем. У такому ж порядку на пільгових умовах здійснюється заміна автомобілів інвалідам інших категорій, групу інвалідності яким встановлено безстроково.

 

Безкоштовне забезпечення інвалідів автомобілями або продаж їх на пільгових умовах провадиться на 10 річний термін експлуатації без права продажу, дарування і передачі іншій особі. Після закінчення зазначеного терміну інвалід може користуватися цим автомобілем до одержання нового.

 

Якщо в сім’ї є два і більше інваліди, які за медичними показаннями мають право на одержання автомобіля безплатно або купівлю його на пільгових умовах, то видається (продається) один автомобіль позачергово на вибір одному з них (за згодою інших) з подальшим зняттям їх з черги на одержання автомобіля. У разі смерті інваліда, якому видано автомобіль, він переоформляється на іншого інваліда-члена сім’ї за його згодою.

 

Ремонт і технічне обслуговування автомобілів, одержаних інвалідами безплатно або куплених на пільгових умовах, здійснюють станції технічного обслуговування відкритого акціонерного товариства «АвтоЗАЗ» позачергово за рахунок інвалідів.

 

Частина витрат на ці цілі відшкодовується інвалідам війни, загального захворювання, з дитинства, а також батькам або родичам, які доглядають дітей-інвалідів віком до 16 років або інвалідів з дитинства і отримали автомобілі для їх обслуговування у вигляді компенсаційної виплати на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобіля. Компенсація виплачується також інвалідам зазначеної категорії, які мають право на забезпечення автомобілем безплатно або на пільгових умовах, але користуються власним автомобілем, придбаним ними за власні кошти.

 

З дозволу управління соціального захисту населення райдержадміністрації інвалід може повернути автомобіль незалежно від терміну його експлуатації, у повній комплектності і в задовільному технічному стані без права взяття на облік для одержання автомобіля протягом десяти років від дня одержання повернутого автомобіля. У разі повернення автомобіля інваліду виплачується грошова компенсація на транспортне обслуговування.

 

Медичне обстеження інвалідів (зі складенням акту) для встановлення показань на право забезпечення автомобілями безкоштовно чи купівлю їх на пільгових умовах з ручним або із звичайним керуванням і протипоказань до керування ними провадиться МСЕК.

 

Виписка з акта медичного обстеження інваліда надсилається управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації.

 

Для вирішення питання про заміну автомобілів повторне медичне обстеження інвалідів (крім тих, яким група інвалідності встановлена безстроково) провадиться після закінчення встановленого терміну експлуатації автомобіля.

 

Безкоштовне забезпечення інвалідів автомобілями

 

За наявності посвідчення водія, медичного висновку на право забезпечення автомобілем безплатно, відсутності протипоказань до керування ним автомобілями забезпечуються:

позачергово безплатно — інваліди війни;

безплатно — особи з числа реабілітованих жертв політичних репресій, які є інвалідами внаслідок репресій згідно з висновком МСЕК; інваліди з ампутацією обох ніг, які мають протипоказання до протезування, на підставі спільного висновку МСЕК і відповідного підприємства протезної промисловості; інваліди з числа військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок нещасного випадку або захворювання, одержаного у період проходження військової служби.

 

Незалежно від наявності медичних показань позачергово безплатно автомобілями забезпечуються інваліди війни 1 гр. по зору або без обох рук; інваліди, які мають кукси обох ніг і рук; інваліди І гр. (кат. І), які стали інвалідами внаслідок аварії на ЧАЕС.

 

Серед інвалідів, першочергово забезпечуються автомобілями Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці, кавалери трьох орденів Слави та інваліди, нагороджені чотирма медалями «За відвагу».

 

Позачергово безплатно автомобілями забезпечуються інваліди II гр. (кат. I), які стали інвалідами внаслідок аварії на ЧАЕС в разі наявності у них відповідних медичних показань. Якщо медичні показання на безплатне забезпечення інваліда автомобілем відсутні, він одержує автомобіль у порядку загальної черги для даної категорій інвалідів.

 

Інваліди внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання за наявності у них медичного висновку на право забезпечення автомобілями одержують автомобілі після оплати їх вартості підприємствами, установами, організаціями, з вини яких заподіяно шкоду.

 

Інвалідам внаслідок каліцтва від джерел підвищеної небезпеки автомобілі видаються за рішенням суду за рахунок підприємств, установ, організацій, з вини яких заподіяно каліцтво.

 

У разі одержання нового автомобіля інвалід повинен повернути старий автомобіль підприємству, установі, організації, яка сплатила його вартість.

 

Таким інвалідам, які мають відповідні медичні показання для забезпечення автомобілем з ручним керуванням і протипоказання до водіння автотранспорту, автомобіль видається, якщо керування для обслуговування інваліда буде здійснюватися членом його сім’ї.

 

Якщо в процесі експлуатації автомобіля, одержаного інвалідом безплатно, у нього або особи, якій доручено керувати автомобілем, будуть виявлені протипоказання до керування ним, питання про передачу права керування автомобілем і видачі доручення іншій особі вирішується з дозволу управління соціального захисту населення райдержадміністрації у кожному конкретному випадку.

 

Порядок продажу інвалідам автомобілів на пільгових умовах

 

Продаж автомобілів на пільгових умовах з оплатою 7% їх вартості провадиться інвалідам, зазначеним в пунктах 21, 22, 24, 25 цього Порядку за наявності відповідних медичних висновків на право забезпечення автомобілем і протипоказань до водіння автомобіля, якщо керування ним буде здійснювати член сім’ї інваліда.

 

Продаж автомобілів на пільгових умовах з оплатою 30% їх вартості провадиться за наявності відповідних медичних показань, посвідчення водія та відсутності у них протипоказань до керування автомобілем інвалідам:

від загального захворювання, з дитинства;

від трудового каліцтва, якщо вина підприємства, організації або установи не встановлена;

батькам або родичам (за відсутності у них протипоказань до керування автомобілем), які здійснюють догляд за дітьми-інвалідами до 16 років та інвалідами з дитинства, хворими на дитячий церебральний параліч, прогресуючу дистрофію (міотрофію, аміотрофію), з вираже-ними наслідками перенесених органічних захворювань, з травмами головного або спинного мозку (тетрапарез, геміопарез), які не можуть самостійно пересуватися, за наявності у цих інвалідів медичних показань на право забезпечення автомобілем з ручним керуванням.

 

Взяття на облік дітей-інвалідів для придбання автомобілів провадиться після досягнення такою дитиною 5 річного віку.

 

Учасникам бойових дій, визнаних інвалідами від загального захворювання, та інвалідам з ампутацією обох ніг (у разі постійної роботи або навчання) автомобілі продаються позачергово.

 

Порядок надання автомобілів

 

Заява інваліда про надання йому автомобіля приймається управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації за місцем постійного проживання та прописки інваліда.

 

Управління соціального захисту видає інваліду направлення до лікувально-профілактичного закладу для медичного обстеження лікувально-консультативною комісією (далі — ЛКК) і підготовки форми 88. Після обстеження інваліда ЛКК його медична справа разом із запропонованою формою 88 в 5 денний термін надсилається МСЕК для надання висновку.

 

Взяття на облік інвалідів, які мають право на забезпечення автомобілями, здійснюється управлінням соціального захисту райдержадміністрації в розрізі модифікацій автомобілів і категорій інвалідів з дати медичного огляду МСЕК, яка надала висновок інваліду про необхідність забезпечення автомобілем. Взяття на облік інвалідів Великої Вітчизняної війни I групи по зору провадиться з дати подання заяви.

 

Після смерті інваліда автомобіль, яким він був забезпечений безплатно або на пільгових умовах, залишається його сім’ї та знімається з обліку в органах соціального захисту.

 

Перереєстрація автомобіля на ім’я одного з членів сім’ї інваліда, який на час смерті інваліда проживав разом з ним, проводиться Державтоінспекцією з дозволу органу соціального захисту населення, де інвалід перебував на обліку як власник транспорту.

 

У разі відсутності у померлого інваліда сім’ї одержаний ним безплатно автомобіль повертається органу соціального захисту в повній комплектності для реалізації в установленому порядку, а одержаний на пільгових умовах автомобіль повертається органу соціального захисту населення з наступним відшкодуванням ним спадкоємцям оплаченої інвалідом вартості автомобіля з урахуванням ступеня його зносу.

 

У разі виїзду інваліда, який відповідно до цього Порядку одержав автомобіль безплатно або купив його на пільгових умовах, на постійне місце проживання за межі України (крім країн СНД) він зобов’язаний до виїзду повернути автомобіль органам соціального захисту населення в повній комплектності.

 

Батьки або родичі дітей-інвалідів віком до 16 років та інвалідів з дитинства, хворих на дитячий церебральний параліч та інші хвороби, які одержали автомобіль для їх обслуговування, а потім влаштували інвалідів до будинку-інтернату на постійне проживання, зобов’язані повернути автомобіль відповідному органу соціального захисту населення.