Про Інтерактивний реєстр екологічних проблем України

Повідомляємо, що на базі інтернет-порталу www.ecoukraine.org розроблено та впроваджено Інтерактивний реєстр екологічних проблем України.

Інтерактивний реєстр екологічних проблем України – це автоматизована система збирання, накопичення та передачі інформації про екологічні правопорушення, проблеми та загрози регіонального та загальнодержавного рівнів.

Основою проекту є збір і обробка інформації щодо правопорушень та першочергових екологічних проблем держави. Кожен небайдужий громадянин може повідомити про вчинення екоправопорушення чи виникнення екологічної проблеми шляхом внесення запису до Реєстру та самостійно ініціювати розгляд запису (звернення) уповноваженим органом державного нагляду (контролю).