Про охорону атмосферного повітря

 У межах реалізації проголошеного Президентом України та урядом України курсу щодо забезпечення енергетичної незалежності України, значна кількість суб’єктів господарювання вживає заходи стосовно зменшення обсягів споживання природного газу, зокрема шляхом переходу на альтернативні види палива (мазут, вугілля, пілети, інші види твердого палива тощо).

У зв’язку з цим зазначаємо, що згідно із вимогами статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» викиди забруднюючих речовин у повітря здійснюються суб’єктами господарювання після відповідного дозволу, виданого в установлено законодавствам порядку.

Отже перехід одного суб’єкта господарювання з одного виду палива на інший потребує обов’язкового відображення у дозволі на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які видають Мінприроди України (щодо об’єктів, які за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря відносяться до першої групи) та обласними державними адміністраціями (щодо об’єктів, які за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря відносяться до другої та третьої груп).