Про реєстрацію колективних договорів і угод

 

 

Необхідність укладення колективного договору усіма організаціями та підприємствами всіх форм власності, які використовують найману працю і мають права юридичної особи, вказана у статті 11 чинного КЗпП України.

Колективний договір є основним документом, що регулює відносини власників підприємства та найманих працівників. Соціальна значущість колективного договору полягає в тому, що цей нормативно-правовий договір забезпечує регулювання трудових відносин у сфері застосування найманої праці і укладається з метою узгодження інтересів найманих працівників і власника або уповноваженого ним органу. На сторінках колективного договору обов’язково мають знайти відображення взаємні зобов’язання сторін у вирішенні виробничих трудових і соціально-економічних питань на підприємстві. В системі нормативно-правового регулювання трудових відносин колективні договори є угодами найнижчого рівня тому їх положення обов’язково повинні відповідати змісту генеральної, галузевих і регіональних угод. Можливість укладення колективного договору діюче законодавство пов’язує з наявністю двох чинників використання найманої праці та наявність статусу юридичної особи. Відповідно до статті 15 КЗпП колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами державної виконавчої влади. Порядок проведення такої реєстрації встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року №115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів». Реєстрація є завершальним етапом у процесі укладення та підписання колективного договору.

Керівники підприємств, установ та організацій району, в яких закінчився термін дії колективного договору, доводимо до Вашого відома, що Вам необхідно поновити колективні договори.

Сторонам, які уклали колективні договори і угоди, у тримісячний строк необхідно привести їх норми у відповідність із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (від 06 грудня 2016 року №1774-VІІІ), яким викладено в новій редакції визначення поняття мінімальна заробітна плата в Кодексі законів про працю України та Законі України «Про оплату праці».

До внесення змін до колективних договорів і угод усіх рівнів щодо незастосування мінімальної заробітної плати, як розрахункової величини, вона застосовується у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Впродовж ІII кварталу 2017 року управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації здійснено повідомну реєстрацію колективних договорів та доповнень до них по наступним підприємствам, установам, організаціям Знам’янського району: ДНЗ «Колосок» с. Саблине на 2017-2021 роки; ДНЗ «Колобок» Суботцівської сільської ради на 2017-2020 роки.

Додатково повідомляємо, що реєстрація колективних договорів здійснюється за адресою: м. Знам’янка, вул. Трудова, 4, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, 1 поверх, каб. № 7, тел. 7 40 96.

 

Про рекомендації щодо змісту  територіальних угод і колективних договорів

 

Відповідно листа Мінсоцполітики України від 09 березня 2016 року № 3320/0/14/16/18 «Про рекомендації щодо змісту територіальних угод і колективних договорів», з метою підтримки та методичної допомоги учасникам соціального діалогу на всіх рівнях з питань колективно – договірного регулювання соціально – трудових відносин при укладенні колективних договорів, рекомендуємо під час ведення колективних переговорів ініціювати включення положень щодо:

  • соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку відповідно до Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;
  • забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», зокрема з урахуванням норм статті 18;
  • профілактики ВІЛ – інфекції/СНІДу та туберкульозу у виробничому середовищі та недопущення випадків дискримінації працівників із такими захворюваннями.