Про реєстрацію колективних договорів і угод

 

 

Необхідність укладення колективного договору усіма організаціями та підприємствами всіх форм власності, які використовують найману працю і мають права юридичної особи, вказана у статті 11 чинного КЗпП України.

Колективний договір є основним документом, що регулює відносини власників підприємства та найманих працівників. Соціальна значущість колективного договору полягає в тому, що цей нормативно-правовий договір забезпечує регулювання трудових відносин у сфері застосування найманої праці і укладається з метою узгодження інтересів найманих працівників і власника або уповноваженого ним органу. На сторінках колективного договору обов’язково мають знайти відображення взаємні зобов’язання сторін у вирішенні виробничих трудових і соціально-економічних питань на підприємстві. В системі нормативно-правового регулювання трудових відносин колективні договори є угодами найнижчого рівня тому їх положення обов’язково повинні відповідати змісту генеральної, галузевих і регіональних угод. Можливість укладення колективного договору діюче законодавство пов’язує з наявністю двох чинників використання найманої праці та наявність статусу юридичної особи. Відповідно до статті 15 КЗпП колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами державної виконавчої влади. Порядок проведення такої реєстрації встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів». Реєстрація є завершальним етапом у процесі укладення та підписання колективного договору.

 

Керівники підприємств, установ та організацій району, в яких закінчився термін дії колективного договору, доводимо до Вашого відома, що Вам необхідно поновити колективні договори.

 

Сторонам, які уклали колективні договори і угоди, необхідно привести їх норми у відповідність із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (від 06 грудня 2016 року №1774-VІІІ), яким викладено в новій редакції визначення поняття мінімальна заробітна плата в Кодексі законів про працю України та Законі України «Про оплату праці».

До внесення змін до колективних договорів і угод усіх рівнів щодо незастосування мінімальної заробітної плати, як розрахункової величини, вона застосовується у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

 

Додатково повідомляємо, що реєстрація колективних договорів здійснюється управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації за адресою: м. Знам’янка, вул. Трудова, 4, 1 поверх, каб. № 7, тел. 7 40 96.