Про затвердження Порядку надання допомоги по частковому безробіттю

 

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства соціальної політики України від 15 липня 2014 року № 468

 

Цей порядок визначає механізм та умови надання застрахованим особам допомоги по частковому безробіттю

 

У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

 

Часткове безробіття — вимушене тимчасове скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням)  виробництва продукції з причин економічного, технологічного і структурного характеру без припинення трудових відносин.

 

Зупинення (скорочення) виробництва — зупинення (скорочення) виробництва на підприємстві або в цеху, дільниці із замкнутим циклом виробництва, що має невідворотний та тимчасовий характер, триває не менше трьох місяців і не перевищує шести місяців, не залежить від працівників та роботодавця, охопило не менш як 20 відсотків чисельності працівників підприємства або цеху, дільниці, у яких скорочення робочого часу становить 30 і більше відсотків на місяць, а також зупинення (скорочення) виробництва та тривалості робочого часу працівників, яке є вимушеним, оскільки вичерпано всі можливі заходи запобігання йому, що підтверджується узгодженим рішенням роботодавця та виборним органом профспілкової організації, з якою укладено колективний договір, за результатами консультацій між ними.

 

Допомога по частковому безробіттю надається підприємствам незалежно від їх форми власності та підпорядкування, діяльність яких повязана з виробництвом продукції. Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюється підприємством у разі зупинення (скорочення виробництва).

 

Коли підприємствам надається допомога по частковому безробіттю:

  1. Допомога по частковому безробіттю надається підприємствам, які не мають заборгованості з виплати заробітної плати, що виникла до зупинення (скорочення) виробництва;
  2. не мають непогашеної заборгованості щодо сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття за період до 01 січня 2011 року та (або) заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що виникли до зупинення (скорочення) виробництва;
  3. не мають несплачених фінансових санкцій за недодержання норм Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та (або) Закону України «Про зайнятість населення».

 

Працівники, які  мають право на допомогу:
— право на допомогу по частковому безробіттю мають працівники, які протягом 12 місяців, що передували місяцю, в якому почалося скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу, працювали не менше шести календарних місяців, за яких сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі, не меншому, ніж мінімальний розмір страхового внеску, та у яких скорочення тривалості робочого часу становить 50 і більше відсотків на місяць.
— право на зазначену допомогу також мають особи, які перебували у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і на день початку зупинення (скорочення) виробництва приступили до роботи.

 

Допомога по частковому безробіттю не надається у разі, коли:
-зупинення (скорочення) виробництва носить сезонний характер або виникає виключно з організаційно-виробничих причин ( Організаційно-виробничі причини — перепрофілювання, технічне переоснащення, зміна технології виробництва, перехід на інші види сировини з метою подолання причин, що призвели до зупинення (скорочення) виробництва на підприємстві та не пов’язані з припиненням трудових відносин із працівниками);
є можливість працевлаштування (тимчасового переведення) працівників на період зупинення (скорочення) виробництва на інших дільницях, у цехах;

 

працівник:

  1. письмово відмовився від працевлаштування (тимчасового переведення) на підходящу роботу на підприємстві з повним робочим днем (тижнем);
  2. працює на цьому підприємстві за сумісництвом;
  3. проходить на підприємстві альтернативну (невійськову) службу;
  4. залучений до профілактичних заходів, спрямованих на запобігання настанню страхових випадків.

 

Надання допомоги по частковому безробіття
Про можливе зупинення (скорочення) виробництва підприємство письмово повідомляє центр зайнятості за місцем взяття на облік як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування не пізніше дати початку зупинення (скорочення) виробництва.
Центр зайнятості  за погодженням з підприємством організовує заходи щодо запобігання вивільненню працівників.

 

Питання про надання або відмову у наданні допомоги по частковому безробіттю розглядається комісією протягом 10 календарних днів з дати подання підприємством заяви та документів.

 

 

Більш детальну інформацію Ви можете отримати в Знам’янському міськрайонному  центрі зайнятості
27400, Кіровоградська область, м.Знам’янка вул.Чайковського,13А