Соціально-економічне становище Кіровоградської області за січень–червень 2020 року

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на
1 червня 2020р. становила 928242 особи. Упродовж січня–травня 2020р. чисельність населення зменшилася на 4867 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (4331 особа) та міграційного (536 осіб) скорочення. Порівняно із січнем–травнем 2019р. обсяг природного скорочення зменшився на 75 осіб.

Природний рух населення у січні–травні 2020р. характеризувався суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на
100 померлих – 35 живонароджених.

 

Доходи населення

За січень–червень 2020р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 8984 грн, що на 13,7% вище ніж за січень–червень 2019р.

Найбільш оплачуваними в економіці області у січні–червні 2020р. були працівники транспорту, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, лісового господарства та лісозаготівлі, фінансової та страхової діяльності,
де заробітна плата у 1,3–1,5 раза перевищила середній показник по області.

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у сферах тимчасового розміщування й організації харчування, творчості, мистецтва та розваг, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, будівництві, адміністративного та допоміжного обслуговування, сферах охорони здоров’я, інформацій та телекомунікацій, наукових досліджень та розробок, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, освіті, сільському господарстві, сфері операцій з нерухомим майном. Співвідношення рівня оплати праці в зазначених видах діяльності до середнього по області становило 49,2%–97,2%.

У січні–червні 2020р. порівняно з січнем–червнем 2019р. спостерігалося збільшення реальної заробітної плати на 11,8% (у січні–червні 2019р. порівняно з січнем–червнем 2018р. – на 7,6%).

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (по юридичних особах
та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу
за кількістю найманих працівників) впродовж січня–червня 2020р. збільшилася на 39,9% і на 1 липня 2020р. становила 14,7 млн.грн.

Обсяг невиплаченої заробітної плати становив 0,9% фонду оплати праці, нарахованого за червень  2020р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств упродовж січня–червня 2020р. збільшилася на 83,9% і на 1 липня 2020р. становила            8,5 млн.грн або 57,8% загальної суми боргу по області.

Кількість працівників, перед якими є борги з виплати заробітної плати,
на 1 липня 2020р. становила 1035 осіб або 0,6% середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 8,2 тис.грн, що становило 84,3% розміру середньої заробітної плати, нарахованої штатному працівнику
за червень 2020р.

Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-банкрутів, на 1 липня 2020р. становила 5,9 млн.грн.

На підприємствах, які відносяться до категорії економічно неактивних, заборгованість із виплати заробітної плати на 1 липня 2020р. становила
314,1 тис.грн.

 

Ціни

Індекс споживчих цін в області у червні 2020р. порівняно
з травнем п.р. становив 100,6% з початку року – 102,3%.

На споживчому ринку в червні 2020р. ціни на продукти харчування  та безалкогольні напої зросли на 1%. Найбільше (на 15,2%) підвищилися ціни на фрукти. На 3,7–0,5% подорожчали шоколад, масло, рис, олія соняшникова, макаронні вироби, сметана, морозиво, кондитерські вироби з цукру та борошна, молоко, мед, безалкогольні напої. Водночас на 3,4–0,2% подешевшали овочі, кисломолочна продукція, риба та продукти з риби, м’ясо та м’ясопродукти, яйця, цукор, продукти переробки зернових, сири.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби знизилися на 0,4%,
що пов’язано зі здешевленням алкогольних напоїв на 1,3%.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,1% відбулося головним чином за рахунок здешевлення природного газу на 4,1%, водночас подорожчали послуги оренди житла
на 2,4%.

Підвищення цін на транспорт на 0,8% спричинено подорожчанням проїзду у залізничному пасажирському транспорті на 2,4%, палива
та мастил – на 2,2%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,5%, насамперед зумовлено подорожчанням стоматологічних послуг на 6,6%.

 

Промисловість

У червні 2020р. порівняно з попереднім місяцем та червнем 2019р. індекс промислової продукції становив відповідно 113% та 111,3%,
за підсумками січня–червня 2020р. – 103,9%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні–червні 2020р. обсяги випуску продукції зменшилися на 5,9%, зокрема у добуванні каменю, піску та глини (на 6,6%), руд кольорових металів (на 6,1%).

На підприємствах переробної промисловості порівняно із січнем–
червнем 2019р. індекс промислової продукції становив 107,7%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
у січні–червні 2020р. проти січня–червня 2019р. випуск продукції зріс
на 8,2%, у т.ч. у виробництві інших харчових продуктів – на 16,5%, олії та тваринних жирів – на 9%, готових кормів для тварин – на 4,9%, напоїв – на 3%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 1,9%. Водночас у виробництві молочних продуктів спостерігалося зменшення обсягів виробництва продукції (на 16,2%), продуктів борошномельно-круп’яної промисловості (на 15,8%), м’яса та м’ясних продуктів (на 2,8%).

У січні–червні 2020р. порівняно з січнем–червнем 2019р. спостерігалося збільшення виробництва олії соняшникової і сафлорової та їх фракцій, рафінованих (крім хімічно модифікованих) на 18 тис.т, олії соєвої та її фракції, нерафінованих (крім хімічно модифікованих) – на 12,6 тис.т, олії соняшникової та сафлорової та їх фракцій, нерафінованих (крім хімічно модифікованих) – на 5,4 тис.т, свинини свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш (уключаючи оброблених сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання) – на 300,7 т, виробів кондитерських з цукру, інших – на 203,2 т, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 190 т, сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру) – на 107,6 т, субпродуктів харчових великої рогатої худоби, свиней, баранів, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжих чи охолоджених – на 61 т.

Водночас зменшилось виробництво борошна пшеничного чи пшенично-житнього на 2,9 тис.т, зерен зернових культур плющених, перероблених в пластівці, лущених, обрушених, різаних або подрібнених – на 1,2 тис.т, виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових) – на 517,2 т, печива солодкого (уключаючи сендвіч-печиво; крім частково чи повністю покритого шоколадом або іншими сумішами, що містять какао) – на 93,5 т, виробів здобних (булочок підвищеної калорійності, листкових, рулетів з маком, рогаликів тощо) – на 43,4 т, яловичини і телятини, свіжих чи охолоджених – туш, напівтуш, четвертин необвалених – на 38,4 т, виробів ковбасних з печінки (ліверних) та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім страв готових) – на 21,8 т, вод з додаванням цукру і речовин підсолоджувальних чи ароматизуючих інших, тобто напоїв безалкогольних типу лимонаду, оранжаду (уключаючи мінеральні й газовані) – на 8,7 тис.дал.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів
зі шкіри та інших матеріалів
обсяги випуску продукції у січні–червні 2020р. зменшились на 46,5%, у т.ч. у виробництві одягу – на 48,3%, текстильному виробництві – на 43%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні–червні 2020р. випуск продукції збільшився
на 38,1%, зокрема у лісопильному та стругальному виробництві – на 45,2%, виготовленні виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння – на 3%. При цьому у виготовленні виробів з паперу та картону обсяги зменшились на 20,5%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні–червні 2020р. випуск продукції зменшився на 13,8%, у т.ч. у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – на 20,4%, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – на 8,1%.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції випуск промислової продукції
у січні–червні 2020р. порівняно з січнем–червнем 2019р. зменшився
на 0,4%, зокрема у виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції –
на 5,7%. Водночас у виробництві гумових і пластмасових виробів випуск продукції збільшився на 12,1%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, обсяги промислової продукції
у січні–червні 2020р. збільшилися на 32,4%, у т.ч. у виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 35,6%, металургійному виробництві – на 32,3%.

У машинобудуванні випуск промислової продукції у січні–червні 2020р. зменшився на 19,9%, у т.ч. у виробництві електричного
устатковання – на 26,3%, машин і устатковання загального призначення –
на 10,2%. Водночас у виробництві автотранспортних засобів, причепів
і напівпричепів випуск продукції збільшився у 2,3 раза, машин
і устатковання для сільського та лісового господарства – на 4,5%.

На підприємствах з виробництва, передачі та розподілення електроенергії у січні–червні 2020р. обсяги виробництва зменшилися
на 5%, у т.ч. у виробництві електроенергії – на 7,8%, розподіленні
електроенергії – на 3%.

 

Сільське господарство

У січні–червні 2020р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно із січнем–червнем 2019р. склав 77,5%, у т.ч. у підприємствах – 53,6%, господарствах населення – 93,4%.

Рослинництво. У січні–червні п.р. індекс продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2019р. становив 25,3%, у т.ч. у підприємствах – 15,4%, господарствах населення – 67,2%.

Станом на 1 липня п.р. ранні зернові та зернобобові культури скошено та обмолочено на площі 8 тис.га, що у 6 разів менше, ніж на початок липня 2019р. Збирання сільськогосподарських культур проведено на 0,9% площ, посіяних під урожай 2020р. (торік – 5,6% таких площ). Обсяг виробництва зерна становив 31,5 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що в 5,9 раза менше, ніж було одержано на початок липня торік; у середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 38,8 ц зерна (на 1,6% більше).

Під урожай 2020р. культури сільськогосподарські посіяно на площі
1709 тис.га, з них у підприємствах – на 1211,3 тис.га (70,9% загальної посівної площі), господарствах населення – на 497,7 тис.га (29,1%).

Тваринництво. У січні–червні п.р. індекс продукції тваринництва порівняно із січнем–червнем 2019р. склав 98,5%, у т.ч. у підприємствах – 106,3%, господарствах населення – 96,1%.

У господарствах усіх категорій у січні–червні 2020р. загальний обсяг виробництва м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин на забій
у живій масі) склав 39,7 тис.т та порівняно з січнем–червнем 2019р. збільшився на 0,4 тис.т або на 1%.

Обсяг вирощування сільськогосподарських тварин у підприємствах
у січні–червні 2020р. становив 10,6 тис.т, що на 2,2% більше ніж у січні–
червні 2019р., у т.ч. великої рогатої худоби – 1,6 тис.т (на 6,6% менше), свиней – 9 тис.т (на 6,1% більше). Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до обсягу їх реалізації на забій становило 92,6% (у січні–червні 2019р. – 100,4%).

Загальне виробництво молока порівняно з січнем–червнем 2019р. зменшилося на 9,2% і склало 137 тис.т, у т.ч. у підприємствах – на 4,4%
(30,4 тис.т), у господарствах населення – на 10,4% (106,6 тис.т).

Порівняно з січнем–червнем 2019р. у підприємствах середній надій молока від корів, що були в наявності на початок 2020р., зменшився
на 93 кг (на 3%) і становив 3001 кг. У січні–червні 2020р. загальне виробництво яєць від птиці свійської усіх видів порівняно з січнем–червнем 2019р. зросло на 8,9% і склало 325,2 млн.шт. Виробництвом яєць займалися підприємства 5 районів області.

Загальна кількість великої рогатої худоби на 1 липня 2020р. становила 100,9 тис. голів (на 9,1% менше ніж на 1 липня 2019р.); у т.ч. корів –
47,1 тис. голів (на 9,1% менше); свиней – 221 тис. голів (на 1,6% менше);
овець і кіз – 47,6 тис. голів (на 6,5% менше) та птиці свійської – 7440,6 тис. голів (на 0,3% більше).

Реалізація сільськогосподарської продукції. Середні ціни продажу аграрної продукції підприємствами за всіма напрямами реалізації у січні–
червні 2020р. порівняно з січнем–червнем 2019р. збільшилися на 1,6%,
у т.ч. продукції рослинництва – на 1,6%, продукції тваринництва – на 2,6%.

Наявність культур зернових та зернобобових і насіння соняшнику.
На 1 липня 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 215 тис.т зерна (в 1,9 раза менше порівняно з 1 липня 2019р.), у т.ч. 74,2 тис.т пшениці, 88 тис.т кукурудзи,
38,8 тис.т ячменю. У підприємствах, які безпосередньо вирощують культури зернові та зернобобові, зберігалося 170,8 тис.т зерна (на 29,1% менше),
у т.ч. 46,7 тис.т пшениці, 79,4 тис.т кукурудзи, 31,6 тис.т ячменю. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 44,2 тис.т зерна (в 3,8 раза менше, ніж на 1 липня 2019р.).

 

Запаси насіння соняшнику становили 191 тис.т (на 1,7% менше, ніж
на 1 липня 2019р.), з них у підприємствах, які здійснюють його виробництво, зберігалося 39,6 тис.т (в 1,7 раза менше), у підприємствах, що займаються його зберіганням і переробленням – 151,4 тис.т (на 17,8% більше).

 

 

Будівництво

У січні–червні 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 518,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–
червні 2020р. порівняно з січнем–червнем 2019р. становив 63,5%.

Нове будівництво склало 16,3% загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 28,2%, реконструкція та технічне переоcнащення – 55,5%.

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного
товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–червні 2020р. становив 9929,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 8,7% більше обсягу січня–червня 2019р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–червні 2020р. становив 6956,8 млн.грн, що у порівнянних цінах на 8% більше обсягу січня–червня 2019р.

 

Зовнішня торгівля товарами

У січні–травні 2020р. обсяг експорту товарів становив 393,4 млн.дол. США, імпорту – 96 млн.дол. Порівняно з січнем–травнем 2019р. експорт товарів збільшився на 34,2%, імпорт – на 0,6%. Позитивне сальдо становило 297,4 млн.дол. (у січні–травні 2019р. – 197,6 млн.дол.).

На формування позитивного сальдо вплинули окремі товарні групи: жири та олії тваринного або рослинного походження (147,7 млн.дол.), зернові культури (109,2 млн.дол.), залишки і відходи харчової промисловості
(55,2 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні–квітні 2020р. становив 4,10 (у січні–травні 2019р. – 3,07).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами 126 країн світу.

Загалом область експортувала товари до 110 країн світу.

У січні–травні 2020р. обсяг експорту товарів до країн ЄС становив
114 млн.дол. (29% загального обсягу експорту) та збільшився на 46,7% порівняно з січнем–травнем 2019р.

Серед найбільших партнерів-країн ЄС зросли експортні поставки
до Франції, Іспанії, Польщі, Нідерландів, серед інших країн – до Марокко, Китаю, Білорусі, Єгипту, Індії. Водночас зменшилися поставки до Чехії, Німеччини, Туреччини, США.

Найбільші експортні поставки здійснювались до Індії – 11% загального обсягу експорту (жири та олії тваринного або рослинного походження), Білорусі – 10% (залишки і відходи харчової промисловості), Китаю – 9,1% (жири та олії тваринного або рослинного походження, руди, шлак і зола), Нідерландів – 8% (зернові культури, жири та олії тваринного або рослинного походження), Єгипту – 5% (зернові культури).

У січні–травні 2020р. з області експортовано жирів та олій тваринного або рослинного походження на суму 151,4 млн.дол., продуктів рослинного походження – на 116,7 млн.дол., готових харчових продуктів –
на 59,8 млн.дол., машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – 32,4 млн.дол.

Імпорт товарів у січні–травні 2020р. здійснювався з 74 країн світу.
Обсяг імпорту товарів з країн ЄС становив 40 млн.дол. (41,6% загального обсягу) та проти січня–травня 2019р. зменшився на 1,3%.

Імпортні поставки порівняно з січнем–травнем 2019р. зросли із Малайзії, Туреччини, Чехії, Франції, скоротилися – з Китаю, Російської Федерації, Білорусі, Польщі, США.

Найбільші надходження товарів здійснювались з Туреччини – 18,1% загального обсягу імпорту (текстильні матеріали та текстильні вироби),
Китаю – 13,4% (машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання), Німеччини – 12,4% (механічні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного), США – 10,4% (засоби наземного транспорту, крім залізничного, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання), Франції – 5 % (засоби наземного транспорту,
крім залізничного).

У січні–травні 2020р. до області надійшло машин, обладнання
та механізмів; електротехнічного обладнання на суму 31,6 млн.дол., засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів –
на 20,3 млн.дол., текстильних матеріалів та текстильних виробів – на 13,6 млн.дол., продуктів рослинного походження – на 6,2 млн.дол.

 

Транспорт

У січні–червні 2020р. вантажообіг підприємств транспорту збільшився
на 4,4% і становив 14091 млн.ткм.

Залізницею у січні–червні 2020р. перевезено 2866,1 тис.т вантажів,
що на 3,1% менше ніж у січні–червні 2019р. Це спричинено зменшенням перевезення нафти і нафтопродуктів на 34%, брухту чорних металів –
на 33,3%, зерна і продуктів перемолу – на 12,5%. Натомість у 2,5 раза збільшилося перевезення хімічних і мінеральних добрив, будівельних матеріалів – на 1,2%,. Вантажообіг підприємств залізничного транспорту збільшився на 6,2% і становив 13769,7 млн.ткм.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–червні 2020р. перевезено
2087,4 тис.т вантажів, що на 69,7% менше порівняно з січнем–
червнем 2019р., вантажообіг зменшився на 39,3% і становив 321,3 млн.ткм.

У січні–червні 2020р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 526,9 млн.пас.км, або 39,3% обсягу січня–червня 2019р.

Послугами пасажирського транспорту скористалися 21,3 млн. пасажирів, або 56,3% обсягу січня–червня 2019р.

Залізницею у січні–червні 2020р. перевезено 516,5 тис. пасажирів, що
на 55,1% менше порівняно з січнем–червнем 2019р., пасажирообіг зменшився на 66,3% і становив 324 млн.пас.км.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–червні 2020р. перевезено
12,7 млн. пасажирів, що на 48% менше порівняно з січнем–червнем 2019р. Пасажирообіг підприємств автомобільного транспорту зменшився на 49,2%
і становив 159,9 млн.пас.км.

Обсяги перевезень пасажирів, виконаних фізичними особами–підприємцями у січні–червні 2020р., зменшились на 34,9% та становили
2,7 млн. пасажирів.

Тролейбусами у січні–червні 2020р. перевезено 8,1 млн. пасажирів,
що на 34% менше ніж у січні–червні 2019р.

 

 

Прочитано 3 раз

Центр-укр портал
cz
kmu
1545
Тарифна децентралізація1
president
258691
pfu
БУДИНОК_ЮСТИЦІЇ_
logo_527
nazk_logo2
amc
mou
com
banner(160x236)meet_your_child
dpa
dpss
us
tel
vr
безоплтана правова
budget
thsh