Районний центр дитячої та юнацької творчості

 

 

Позашкільна освіта, згідно Закону України «Про позашкільну освіту», спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, задоволення їх інтересів, духовних запитів, потреб. Рівні можливості для творчого розвитку і самоврядування у вільний час надає дітям і підліткам позашкільний навчальний заклад. 
   

Знам’янський районний центр дитячої та юнацької творчості є складовою системи позашкільної освіти, яка надає знання, формує вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості в творчій самореалізації; сприяє інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку; створює умови для реалізації змістовного дозвілля відповідно до здібностей та обдарувань.
   

В своїй діяльності заклад керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про позашкільну освіту», Концепцію національного виховання, Положенням про позашкільний навчальний заклад та Статутом закладу.

 

Директор РЦДЮТ — Калініна Валентина Іванівна. Заступник директора — Щедрін Світлана Петрівна.

 

З метою вдосконалення позашкільної освіти шляхом надання підтримки та забезпечення розвитку, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку осіб, які бажають здобути позашкільну освіту визначені основні завдання:
— створення умов для дітей і молоді до доступної, якісної позашкільної освіти шляхом розвитку мережі гуртків, творчих об’єднань, секцій;
— підвищення навчального та науково-методичного рівня діяльності позашкільного навчального закладу;
— забезпечення модернізації навчальної, матеріально-технічної бази позашкільного навчального закладу, оснащення його сучасним обладнанням, оргтехнікою, апаратурою, інструментами, матеріалами;
— проведення капітального ремонту будівлі позашкільного навчального закладу;
— виявлення обдарованої молоді і створення умов для її розвитку;
— посилення соціального захисту обдарованої молоді;
— вивчення проблемних питань щодо виховання молоді за сучасних соціальних умов;
— забезпечення розвитку системи підготовки (перепідготовки) педагогічних кадрів позашкільного навчального закладу.

 

Важливим напрямком роботи РЦДЮТ є пошук, розвиток і підтримка обдарованої учнівської молоді. У цьому напрямку з 2003 року працює районний парламент дітей, яким опікується Знам’янська районна рада. Координатор учнівського самоврядування в районі — Медвєдєва Олена Василівна, методист районного центру дитячої та юнацької творчості. З метою формування у дітей та учнівської молоді активної громадської позиції, створенню умов для самореалізації, надання можливості отримання додаткової освіти загальноосвітніми навчальними закладами І-ІІІ ступенів укладена угода між батьківською радою та учнівським самоврядуванням про співпрацю.