В умовах, які зараз переживає країна, труднощі відчувають на собі як роботодавці, так і працівники. Події на Сході країни перетворили частину мешканців цих областей у внутрішньо переміщених осіб. Велика кількість українців змушена була залишити звичні місця роботи та шукати працевлаштування в інших регіонах країни.

Для того, щоб допомогти і роботодавцям і переселенцям, був визначений механізм компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, прописаний у відповідній Постанові Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 року № 696 «Про затвердження Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб».

Компенсація роботодавцю на його витрати за оплату праці внутрішньо переміщених осіб виплачується за направленням центрів зайнятості на умовах строкових договорів. Її тривалість — не більше шести календарних місяців. Вона надається за умови працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб за направленням центру зайнятості на умовах строкових трудових договорів і збереження гарантій зайнятості таких осіб протягом періоду, що перевищує тривалість виплати вдвічі.

Компенсація витрат виплачується роботодавцю щомісяця в розмірі фактичних витрат на оплату праці. Розмір не повинен перевищувати середнього рівня заробітної плати штатного працівника, що склався у відповідному регіоні за минулий місяць. До фактичних витрат включають основну та додаткову заробітну плату, визначену відповідно до статті 2 Закону України «Про оплату праці», та суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нарахованого на такі виплати.

Для отримання компенсації роботодавець подає в центр зайнятості заявку. Після її розгляду та аналізу необхідних даних про підприємство, укладається договір. Не пізніше ніж через п’ять робочих днів після виплати працівникові заробітної плати, на підставі якої визначається розмір компенсації витрат роботодавця на оплату праці,  подає до центру зайнятості відомість про нараховану та виплачену заробітну плату.

Окрім того, роботодавець, який працевлаштовує за направленням служби зайнятості безробітного з числа внутрішньо переміщених осіб строком не менш як на 12 місяців, може отримати компенсацію витрат на перепідготовку та підвищення кваліфікації. Сума компенсації встановлюється в межах вартості навчання, але не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Заходи сприяння зайнятості переселенців фінансуються у межах коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.