Забезпечення  населення технічними та іншими засобами реабілітації

 

Відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими  засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів, учасників АТО, які постраждали внаслідок антитерористичної операції, незалежно від установлення їм інвалідності та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 року №321, через органи соціального захисту населення безоплатно забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації інваліди, діти-інваліди та інші окремі категорії населення.

Дія цього Порядку не поширюється на осіб, інвалідність яких пов’язана з трудовим каліцтвом, що настало внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

 

До технічних та інших засобів реабілітації належать:

 • протезно-ортопедичні вироби, в тому числі ортопедичне взуття;
 • спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;
 • засоби пересування;
 • допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;
 • меблі та оснащення;
 • спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

 

Особи з інвалідністю, в тому числі, які є внутрішньо переміщеними особами та діти-інваліди забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації відповідно до індивідуальної програми реабілітації. Зазначеними засобами (крім засобів пересування) забезпечуються також діти віком до 18 років з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату.

Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ і ветерани державної пожежної охорони забезпечуються протезами верхніх та нижніх кінцівок, спеціальними засобами для самообслуговування та догляду, які є обов’язковими для застосування у разі забезпечення такими протезами.

Жінки після мастектомії та з вродженими вадами молочних залоз забезпечуються протезами молочних залоз, ліфами для їх кріплення, ортезами на верхні кінцівки, зокрема компресійними рукавами.

Особи похилого віку забезпечуються протезами верхніх та нижніх кінцівок, спеціальними засобами для самообслуговування та догляду, які є обов’язковими для застосування у разі забезпечення такими протезами.

Військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці та працівники МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов’язаних із запобіганням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) та перебували безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, а також працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством, а також мирні громадяни, які проживали в районах проведення антитерористичної операції, за умови, якщо такими особами не вчинено кримінальних правопорушень (далі — постраждалі внаслідок антитерористичної операції), забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації незалежно від встановлення їм інвалідності на підставі рішень військово-лікарських комісій чи висновків лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів.

 

Для оформлення направлення на виготовлення протезно-ортопедичних виробів, технічних та інших засобів реабілітації потрібно подати до управління соціального захисту населення райдержадміністрації:

 • заяву за формою, що затверджена Мінсоцполітики;
 • копію паспорта або свідоцтво про народження (для дітей віком до 16 років);
 • копію висновка МСЕК про встановлення інвалідності для інвалідів (для дітей-інвалідів – висновок ЛКК) у разі, коли особа вперше звертається до управління соціального захисту населення або змінюється група і причина інвалідності;
 • індивідуальну програму реабілітації (для інваліда та дитини інваліда) або висновок ЛКК (для жінок після мастектомії та з вродженими вадами молочних залоз), яка містить показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;
 • копію рішення військово-лікарської комісії чи висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в забезпеченні необхідним виробом ( для учасників АТО);
 • копію витягу з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видана командиром військової частини (начальника територіального підрозділу), з відомостями про участь в антитерористичній операції (для військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордон-служби, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців та працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, інших утворених відповідно до законів військових формувань, яким не встановлено інвалідність (для учасників АТО);
 • копію посвідчення про взяття на облік (для бездомних осіб);
 • копію ідентифікаційного коду або копію сторінки паспорта громадянина України з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
 • довідку про реєстрацію місця проживання для дітей, у тому числі дітей-інвалідів, віком до 16 років, та осіб, паспорти яких не містять відомостей про реєстрацію місця проживання ( крім бездомних осіб );
 • копію посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги ( для ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони).
 • законний представник інваліда чи іншої особи подає документи, що підтверджують його особу та повноваження.

 

За детальнішою інформацією Ви можете звернутися до управління соціального захисту населення райдержадміністрації за адресою:

м.Знам’янка. вул. Трудова, 4

Кабінет №15 (2 поверх)

Телефон для довідок 2 16 14