Забезпечення санаторно-курортними путівками

 

Нормативні документи:
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 «Про затвердження порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення».

 

Перелік осіб, які мають право на отримання путівки в органах соціального захисту населення:

 • інваліди війни та інваліди, зазначені у статті 6-2 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» — позачергово щороку;
 • учасники бойових дій та особи, зазначені у статті 6-1 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» — щороку;
 • учасники війни, особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та особи, зазначені у статтях 6-3 і 6-4 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» — один раз на 2 роки;
 • інваліди загального захворювання та інваліди з дитинства забезпечуються путівками в порядку черговості в міру надходження путівок;
 • інваліди з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку І та ІІ групи  забезпечуються путівками до санаторіїв спинального профілю, а саме до санаторіїв ім. академіка Бурденка та санаторію „Слов’янський» (м. Слов‘янськ, Донецької області) у порядку черговості в міру надходження путівок. Термін лікування — 45 днів;
 • особи з інвалідністю, які є внутрішньо переміщеними особами

 

Для одержання путівки необхідно надати такі документи:

 • заяву;
 • медичну довідку лікувальної установи за формою 070/о;
 • паспорт;
 • посвідчення особи, що підтверджує пільгову категорію(копія);
 • трудову книжку.

 

Грошова компенсація за невикористану санаторно-курортну путівку виплачується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2004 р. № 785 «Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян»: інвалідам війни, інвалідам, зазначеним в статті 6-2 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» за місцем їх обліку1 раз на 2 роки з дня звернення із заявою про виділення путівки або виплату грошової компенсації за бажанням, якщо ці особи протягом 2 років не одержували безоплатних санаторно-курортних путівок незалежно від наявності медичного висновку про необхідність санаторно-курортного лікування або медичних протипоказань.

 

 Підставою для виплати грошової компенсації є:

 • заява про виплату грошової компенсації;
 • посвідчення особи, що підтверджує пільгову категорію.
 •  Грошова компенсація виплачується у таких розмірах:
 • інвалідам війни І і ІІ групи — 100 відсотків середньої вартості путівки;
 • інвалідам війни ІІІ групи — 75 відсотків середньої вартості путівки.

 

Компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування учасникам бойових дій, учасникам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, зазначеним у статті 6 Закону України „Про жертви нацистських переслідувань” (крім інвалідів війни та інвалідів зазначених в абзаці третьому частини першої статті 6 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань), та ветеранам праці відповідно до Закону України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” виплачується за їх бажанням у розмірі вартості самостійного санаторно-курортного лікування, але не більше ніж середня вартість санаторно-курортної путівки.
Середню вартість санаторно-курортної путівки визначає Мінпраці за поданням Фонду соціального захисту інвалідів та погодженням з Мінфіном щороку, до 15 березня, в межах обсягу бюджетних коштів, виділених відповідно до Закону України про Державний бюджет на поточний рік.

 

 Підставою для виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування є такі документи :
— заява про виплату компенсації;
— квитанція про оплату вартості санаторно-курортної путівки;
— зворотний талон санаторно-курортної путівки;
— пільгове посвідчення.
Право на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування настає з дня звернення із заявою про її виплату один раз на два роки за умови перебування особи на обліку для одержання путівки в органах соціального захисту населення.

 

Підставою для виплати грошової компенсації за путівку та за самостійне лікування інвалідам загального захворювання та інвалідам з дитинства відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2007 року № 150 «Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування є:

 • заява інваліда про виплату грошової компенсації;
 • медична довідка за формою  070/о щодо необхідності забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
 • документ про сплату повної вартості санаторно-курортної путівки, що засвідчує проходження інвалідом санаторно-курортного лікування та зворотній талон для путівки (тільки для виплати грошової компенсації за самостійне лікування);
 • посвідчення особи, що підтверджує пільгову категорію;
 • довідка з місця роботи(навчання) інваліда про те, що він протягом трьох років не одержував безоплатну санаторно-курортну путівку (тільки для тих, хто працює або навчається).

 

 Грошова компенсація за путівку інваліду загального захворювання та інваліду з дитинства виплачується, якщо він протягом попередніх трьох календарних років не одержував безоплатної санаторно-курортної путівки (не рахуючи рік, коли інвалід звернувся за нею).
 

Грошова компенсація за самостійне лікування інваліда виплачується один раз на три календарних роки, якщо інвалід не одержував безоплатної путівки до санаторно-курортного закладу.
Грошова компенсація за путівку та за самостійне лікування нараховується і виплачується в таких розмірах: інвалідам загального захворювання та з дитинства І і ІІ групи — 75 відсотків, ІІІ групи — 50 відсотків розміру середньої вартості санаторно-курортної путівки, що визначається Мінпраці за поданням Фонду соціального захисту інвалідів , погоджених з Мінфіном, щороку, до 15 березня, в межах обсягу бюджетних коштів, виділених відповідно до Закону про Державний бюджет України на поточний рік.