Завдання відділу освіти районної державної адміністрації

 

 

1) забезпечення реалізації на території району державної політики у сфері освіти;

2) забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

3) визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;

4) створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, інших працівників навчальних закладів;

5) створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;

6) забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального) потенціалу, з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району;

7) здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти;

8) координація діяльності навчальних закладів, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, організація роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

9) управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;

10) здійснення атестації навчальних закладів системи освіти, розташованих на території району, оприлюднення результатів атестації;

11) забезпечення моніторингу у сфері освіти та інноваційної діяльності в районі, захисту інтелектуальної власності;

12) сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;

13) забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

14) організація відпочинку і дозвілля дітей;

15) участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

 

 

Робота з педагогічними працівниками району спрямована    на реалізацію    науково-методичної проблеми «Підвищення якості освіти через  використання  сучасних інформаційних та комунікаційних технологій, вдосконалення технологій управління  освітнім процесом та системи науково-методичної  роботи з педагогічними кадрами».

 

Розвиткові творчості  освітян  сприяють:

26 методичних об’єднань

9 творчих груп, в яких задіяні  кращі працівники освіти;

8 постійно діючих семінарів;

5 шкіл перспективного педагогічного досвіду;

14 майстер-класів;

4 школи педагогічної майстерності;

школа молодого вчителя;

консультаційний пункт при районному методичному кабінеті для молодих керівників шкіл, заступників директорів із навчально-виховної роботи, завідуючих ДНЗ, практичних психологів та соціальних педагогів.

 

 

Діяльність методичних формувань   спрямована на підвищення ефективності  навчально-виховної роботи, якості  надання освітніх послуг, зростання рівня педагогічної майстерності та  проводиться як  на базі районного методичного кабінету так і в опорних  школах:

 

Богданівській ЗШ №1 І-ІІІ ступенів ім. І.Г.Ткаченка – з питань фізичного виховання; вивчення та впровадження  в практику  роботи  педагогічної спадщини І.Г.Ткаченка; впровадження інноваційних  технологій в практику роботи педагогічного колективу;

 

Богданівській ЗШ  І-ІІІ ступенів №2 — з питань попередження дитячого травматизму; організації роботи шкільних бібліотек; методичної роботи з педагогічними кадрами;

 

Володимирівській ЗШ  І-ІІІ  ступенів — з питання  дорожнього руху;

 

Диківській  ЗШ І-ІІІ ступенів — з питання  організації  цивільної оборони;

 

Дмитрівській ЗШ ступенів № 1 — з питання  основ здоров’я та безпеки життєдіяльності;

 

Дмитрівській ЗШ І-ІІІ ступенів № 2 — з питань удосконалення  методичної роботи з педагогічними кадрами; організації  роботи з охорони праці;

 

Мошоринській ЗШ — з питань виховної роботи «Відродження національної  духовності, мови українського народу, його традицій, формування творчої  особистості  засобами етнопедагогіки»;

 

Суботцівській ЗШ І-ІІІ ступенів — організації методичної роботи з педагогічними кадрами; питань пожежної безпеки; впровадження педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського;

 

Петрівському НВК — з питань організації роботи з обдарованими учнями; сприяння  основам здоров’я; основ безпеки життєдіяльності;

 

Цибулівській ЗШ — з питання  екологічного  виховання  школярів;
Суботцівському ДНЗ «Колобок» — з питання  екологічного виховання дітей на  народно-природничих традиціях;

 

Мошоринському ДНЗ  «Барвінок» — з питання  відродження духовної та  національної  самосвідомості.

 

Продовжується співпраця з КЗ «КОІППО» імені Василя Сухомлинського та Кіровоградським державним педагогічним університетом ім. В. Винниченка, на базі  шкіл району проводяться  виїзні засідання курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та обласні семінари: учителів  природничих дисциплін, фізичної культури та  «Захисту Вітчизни», географії (Суботцівська ЗШ), української та російської мови й  літератури,   початкових класів (Богданівська ЗШ №1 імені І.Г.Ткаченка).

 

З метою підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства та популяризаціїї педагогічної спадщини видатного земляка проводяться конференції та педагогічні читання  присвячені роковинам від дня народження  І.Г.Ткаченка.

 

Під час підготовки та проведення  постійно діючих  семінарів  використовуються  сучасні  форми, методи  та  прийоми    роботи, інноваційні технології, ІКТ, інтернет-технології, здійснюється  співпраця   з  практичними психологами, громадськими організаціями, колективами  наукових  закладів  та  установ, здійснюються екскурсійні  поїздки.