Звернення сторін соціального діалогу на національному рівні  щодо необхідності підвищення ефективності колективно-договірного  регулювання трудових відносин

Прийнято на засіданні президії Національної тристоронньої соціально-економічної ради

 

КЕРУЮЧИСЬ Конституцією України, Кодексом  законів про працю України, конвенціями та рекомендаціями Міжнародної організації праці, законами України «Про соціальний діалог в Україні» та «Про колективні договори і угоди»,

 

БЕРУЧИ до уваги непросту економічну ситуацію та несприятливий вплив кризових явищ в економіці на трудові відносини, зайнятість населення і забезпечення його робочими місцями,

 

ВИЗНАЮЧИ, що колективні договори й угоди є ефективним інструментом регулювання трудових відносин, підвищення конкурентоспроможності підприємств та трудового потенціалу, забезпечення реалізації принципів гідної праці й упередження трудових конфліктів,

 

ПОГОДЖУЮЧИСЬ із доцільністю укладення колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності,

 

ПРАГНУЧИ через колективно-договірне регулювання забезпечити:

  • підвищення ефективності діяльності підприємств та продуктивності праці;
  • збереження робочих місць та зростання продуктивної зайнятості;
  • здорові та безпечні умови праці та гідну її оплату;
  • ведення діалогу з розподілу результатів праці та викорінення бідності серед працюючих.

       

ЗВЕРТАЄМОСЬ до працівників, профспілок та роботодавців, а також їх організацій (об’єднань організацій), органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з пропозицією активізувати колективно-договірну роботу на відповідних рівнях соціального діалогу та

 

ПРОПОНУЄМО для забезпечення представництва і захисту своїх прав та інтересів:

  • Брати активну участь у колективних  переговорах з укладення колективних договорів та угод;
  • Сприяти поширенню дії галузевих (міжгалузевих), територіальних угод всіх рівнів на підприємствах, установи та організації відповідної галузі або території шляхом:
  • вступу до діючих організацій роботодавців, професійних спілок;
  • делегування організаціями роботодавців та професійними спілками, їх об’єднанням, повноважень репрезентативним організаціям та об’єднанням роботодавців і профспілок відповідного рівня;
  • сприяння участі роботодавців (підприємств, установ та організацій), первинних організацій профспілок (а у разі відсутності – представників працівників) у підготовці пропозицій з метою їх врахуванням під час колективних переговорів з укладення галузевих (міжгалузевих), територіальних угод.

  
          ЗАКЛИКАЄМО працівників, профспілок та роботодавців вживати спільні дії, спрямовані на сприяння веденню колективних переговорів, укладенню колективних договорів і угод та підвищенню їх ефективності!