ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання районної програми малого та середнього підприємництва у Знам’янському районі на 2019-2021 роки

за січень-червень 2020 року

 

Районна програма малого та середнього підприємництва у Знам’янському районі на 2019-2021 роки (далі – Програма) затверджена рішенням районної ради від 14 грудня 2018 року №563.

Протягом 2019 січня-грудня 2020 року вжито заходи щодо виконання завдань і заходів, визначених Програмою.

Для створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва забезпечено реалізацію державної регуляторної політики в районі відповідно до основних принципів державної регуляторної політики, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

З метою підвищення ефективності роботи із забезпечення державної регуляторної політики в районі головою районної державної адміністрації прийнято розпорядження від 18 жовтня 2018 року №303-р «Про забезпечення реалізації державної регуляторної політики в районі».

Районною державною адміністрацією затверджено план діяльності з прогнозованої підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік, який оприлюднено на офіційному веб-сайті райдержадміністрації у розділі «Регуляторна політика» 06 грудня 2019 року. За звітний період райдержадміністрацією регуляторні акти не приймались.

Також плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік затвердили наступні сільські ради: Богданівська, Іванковецька, Мошоринська, Диківська, Трепівська, Петрівська, Суботцівська.

Відповідно до інформації сільських рад району за січень-червень 2020 року прийнято 7 регуляторних актів переважно з питань встановлення місцевих податків і зборів.

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації діє рубрика «Регуляторна політика», у якій розміщено план діяльності з прогнозованої підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік, законодавчу та нормативно — правову базу з питань державної регуляторної політики, інформацію про посадових осіб, відповідальних за регуляторну діяльність, перелік регуляторних актів, які були видані Кіровоградською облдержадміністрацією, та інші необхідні підрозділи щодо здійснення регуляторної діяльності.

Структурними підрозділами райдержадміністрації сільським радам та суб’єктам господарювання постійно надається консультаційна допомога з питань реалізації регуляторних актів.

Вживались заходи щодо виконання завдань і заходів Програми у частині впровадження реформи системи надання адміністративних послуг.

В районі діє відділ (центр) надання адміністративних послуг  райдержадміністрації (далі — відділ). За 2019 різвітний період відділом надано 1927 адміністративних послуги, з них 111 знаходяться на розгляді у суб’єктів надання адмінпослуг.

У відділі забезпечено облаштування місць прийому осіб, які звертаються за отриманням адміністративних послуг, інформаційними стендами із зразками відповідних документів, встановлені скриньки для скарг та пропозицій відвідувачів. На офіційному веб-сайті райдержадміністрації діють рубрики «Адміністративні послуги» та «Відділ (центр) надання адміністративних послуг».

Виконавчими комітетами сільських рад в повному забезпечено функції реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання громадян.

З метою забезпечення доступності та охопленості адміністративними послугами населення Дмитрівської об’єднаної територіальної громади (далі — Дмитрівська ОТГ) та прилеглих територій, Дмитрівська сільська рада бере участь у впровадження Програми «U-LEAD з Європою» в частині створення Центрів надання адміністративних послуг.

На даний час триває реалізація проекту відповідно до затверджених технічних завдань, розроблених експертами програми. У приміщенні, де планується розмістити ЦНАП, проведено ремонтні роботи, закуплено меблі та обладнання. Відкриття ЦНАПу заплановано у 2020 році.

В Дмитрівській ОТГ створений відділ (Центр) надання адміністративних послуг, яким надаються відповідні послуги.

Вжито ряд заходів для забезпечення виконання Програми в частині налагодження конструктивної взаємодії влади та бізнесу.

22 січня 2020 року проведено нараду з суб’єктами підприємницької діяльності, де обговорено низку актуальних питань малого та середнього підприємництва, зокрема, питання змін у податковому законодавстві та можливостей впровадження інвестиційних проектів суб’єктів підприємництва через Регіональний фонд підтримки підприємництва.

На засіданні координаційної ради 15 січня 2020 року за участю представників малого бізнесу розглянуто питання фінансової державної підтримки сільгоспвиробників у 2020 році та участь у програмах «Горизонт 2020» та COSME.

В районі діє громадська організація «Бізнес-центр», яка функціонує в сфері надання послуг населенню району під час започаткування підприємницької діяльності та сприяє подальшої співпраці по поліпшенню бізнес-клімату в районі та створення сприятливих умов розвитку малого бізнесу.

При районній державній адміністрації діє координаційна рада з питань розвитку підприємництва (далі – координаційна рада), склад якої затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації від 27 квітня 2018 року №123-р. На засіданнях координаційної ради по мірі надходження розглядаються проекти бізнес-планів суб’єктів господарювання району та інші питання. За січень-червень 2019 року проведено 2 засідання координаційної ради.

Рішенням районної ради від 14 грудня 2018 року №563 затверджено районну програму малого та середнього підприємництва у Знам’янському районі на 2019-2021 роки, яку розроблено з урахуванням напрямків, зазначених у Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року.

Відповідно до рішення районної ради від 28 лютого 2020 року №723 «Про внесення змін до рішення районної ради від 17 грудня 2019 року №693 «Про районний бюджет на 2020 рік» на підтримку підприємництва в районному бюджеті передбачені кошти у сумі 50,0 тис. грн. (співфінансування впровадження інвестиційних проектів суб’єктів підприємництва через Регіональний фонд підтримки підприємництва).

Протягом звітного періода звернень до координаційної ради щодо одержання фінансової підтримки від суб’єктів підприємницької діяльності не надходило.

Вжито заходи щодо розвитку самозайнятості та підприємницької ініціативи серед незахищених верств населення.

Для популяризації підприємництва серед безробітних, в тому числі окремих категорій населення (внутрішньо переміщені особи, звільнені у запас або відставку, молодь, старше покоління), Знам’янською міськрайонною філією Кіровоградського обласного центру зайнятості за січень-червень 2020 року проведено 7 семінарів на тему «Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес «, 1 ярмарок та 10 міні-ярмарок вакансій, 39 тренінгів.

За звітний період одноразова допомога для створення власної справи через Знам’янський міськрайонний центр зайнятості зайнятості не надавалась.

Для задоволення потреб роботодавців у кваліфікованих кадрах відповідно до потреб підприємства Знам’янська міськрайонна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості пропонує зареєстрованим безробітним професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації за рахунок коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в центрах професійно – технічної освіти державно ї служби зайнятості. Навчальні центри державної служби зайнятості мають великий спектр ліцензованих професій та напрямів підготовки робітників для таких галузей економіки, як: промисловість, будівництво, агропромисловий комплекс, транспорт і зв’язок, сфера послуг. Таких навчальних закладів Державної служби зайнятості одинадцять, вони пропонують навчання за 106 професіями. За січень-травень 2020 року відповідно до потреб роботодавців у працівниках конкретних професій, професійним навчанням було охоплено 105 осіб. Питома вага охоплених професійним навчанням становила 14,2% від чисельності зареєстрованих безробітних. Всього заходами активної політики сприяння зайнятості населення було охоплено 449 безробітних, рівень охоплення становив – 60,8%.

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації у розділі «Економіка» розміщено гіперпосилання на офіційний веб-портал Мінекономрозвитку, та рубрику «Кіровоградщина бізнесова» офіційного веб-сайту райдержадміністрації, де розміщена інформація щодо участі у програмах ЄС «Горизонт 2020» та «Конкуренто-спроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)», а також районну програму підтримки малого і середнього підприємництва; інформацію про порядок започаткування підприємницької діяльності; порядок отримання адміністративних послуг тощо.

Також розміщено перелік заходів державної підтримки та можливості державної кредитної програми «Доступні кредити 5-7-9%» та інша корисна інформація.

На веб-порталі «Центрально-український інвестиційний веб-портал» та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації у підрозділі «Інвестиційна діяльність» розділу «Економіка» розміщена інформація щодо вільних інвестиційних ділянок, які можуть бути використані потенційними інвесторами з метою реалізації інвестиційних проектів.

Як результат інвестиційно-привабливими ділянками зацікавились потенційні інвестори щодо будівництва та розміщення об’єктів альтернативної енергетики – сонячних електростанцій та територіях Диківської та
Петрівської сільських рад, (відповідно ТОВ «Солар Фарм-8» – 50 МВт,
ТОВ «Укррос-транс» – 550 кВт).

На даний час підприємству ТОВ «Солар Фарм-8» надано в оренду земельну ділянку площею 25,2 га на території Диківської сільської ради (розпорядження голови райдержадміністрації від 04 липня 2019 року №863-р).

Крім того, відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 14 травня 2019 року №98-р спільним турецько-українсько підприємством ТОВ «Труа Тен Енерджи» розпочато розроблення детального плану території в адміністра-тивних межах Петрівської сільської ради Знам’янського району з метою будівництва сонячної електростанції.

Районною державною адміністрацією спільно з районною радою укладено Меморандум про співпрацю з Агенцією регіонального розвитку Кіровоградської області з метою налагодження ефективної співпраці влади, громадськості та бізнесу, залучення інвестиційних та кредитних ресурсів, міжнародної технічної допомоги та забезпечення місцевого економічного розвитку району (від 05 жовтня 2018 року №1).

Забезпечено рівний доступ суб’єктів підприємництва до участі у закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти державного і місцевих бюджетів шляхом опублікування на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель річних планів закупівель та/або додатки до річних планів.

На веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель опубліковано річні плани закупівель та/або додатки до річних планів по наступним структурам: Знам’янська райдержадміністрація та її структурні підрозділи, відділ освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації; управління соціального захисту населення райдержадміністрації; територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Знам’янського району; районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; комунальне некомерційне підприємство «Знам’янський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», а також наступним сільським радам: Володимирівська, Диківська, Дмитрівська, Казарнянська, Мошоринська, Петрівська, Суботцівська та Трепівська.

На виконання розпорядження голови Кіровоградської облдержадміністрації від 16 серпня 2016 року №343-р «Про здійснення публічних закупівель» головою райдержадміністрації прийнято відповідне розпорядження від 08 вересня 2016 року №239-р, яким забезпечено безумовне виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» в районі.

Ресурсне та інформаційне забезпечення суб’єктів малого та середнього підприємництва.

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації в розділі «Економіка»діє рубрика «Підприємництво», де розміщено:

гіперпосилання на офіційний веб-портал Мінекономрозвитку та рубрику «Кіровоградщина бізнесова» офіційного веб-сайта облдержадміністраці;

районну програму підтримки малого і середнього підприємництва;

інформацію про порядок започаткування підприємницької діяльності; порядок отримання адміністративних послуг тощо.

Інформація щодо адміністративних послуг також розміщена на стенді та веб-сайті райдержадміністрації у розділі «Адміністративні послуги».

Серед суб’єктів малого та середнього бізнесу проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо можливості отримання фінансової підтримки через Регіональний фонд підтримки підприємництва в області шляхом розміщення оголошення у районній газеті «Сільське життя» (від 28 лютого 2020 року №9), на офіційному веб-сайті райдержадміністрації у розділі «Підприємництво» та відділі (Центрі) надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

На веб-порталі «Центрально-український інвестиційний веб-портал» та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації у підрозділі «Інвестиційна діяльність» розділу «Економіка» розміщена інформація щодо вільних інвестиційних ділянок, які можуть бути використані потенційними інвесторами з метою реалізації інвестиційних проектів.

Забезпечується поінформованість підприємців з питань, що регулюють підприємницьку діяльність шляхом проведення семінарів, тренінгів, конференцій за участі представників пенсійного фонду та служби зайнятості.

Знам’янською міськрайонною філією Кіровоградського обласного центру зайнятості за січень-червень 2020 року проведено 7 семінарів на тему «Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес «, 1 ярмарок та 10 міні-ярмарок вакансій, 39 тренінгів;

Знам’янським відділом обслуговання громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області за січень-червень 2020 року проведено 6 зустрічей з трудовими колективами, на телефон гарячої лінії відділу звернулось 1291 громадян, яким надано консультації. В засобах масової інформації опубліковано 13 статей з питань пенсійного законодавства. Також відповідна інформація розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації розміщено посилання на рубрику «Кіровоградщина бізнесова», в якій розміщено корисну інформацію, що стосується регуляторної політики, підприємницької діяльності тощо.

Інформація щодо адміністративних послуг розміщена на стенді та веб-сайті райдержадміністрації у розділі «Адміністративні послуги».

03 березня 2020 року за участю представників Управлінням Держпраці у Кіровоградській області проведено семінар на тему: «Недопущення використання незадекларованої праці, дотримання роботодавцями вимог нормативно-правових актів з охорони та гігієни праці».

Сприяння створенню та підтримки існуючої інфраструктури малого та середнього підприємництва

В районі діє громадська організація «Бізнес-центр», яка функціонує в сфері надання послуг населенню району під час започаткування підприємницької діяльності та сприяє подальшої співпраці по поліпшенню бізнес-клімату в районі та створення сприятливих умов розвитку малого бізнесу.

Районною державною адміністрацією спільно з районною радою укладено Меморандум про співпрацю з Агенцією регіонального розвитку Кіровоградської області з метою налагодження ефективної співпраці влади, громадськості та бізнесу, залучення інвестиційних та кредитних ресурсів, міжнародної технічної допомоги та забезпечення місцевого економічного розвитку району (від 05 жовтня 2018 року №1).

Щокварталу проводяться засідання районної координаційної ради з питань розвитку підприємництва до складу якої входять представники бізнесу.

У січні-червні 2020 року забезпечувалось виконання заходів районної програми розвитку малого та середнього підприємництва в районі на 2019-2021 роки.

Реалізація Програми сприяє створенню в районі сприятливих умов для сталого розвитку малого і середнього підприємництва, розширенню інфраструктури підтримки підприємництва.

Інформація про хід виконання районної програми розвитку малого та середнього підприємництва у Знам’янському районі на 2019-2021 роки  протягом січня-червня 2020 року оприлюднена на офіційному веб-сайті райдержадміністрації у підрозділі «Підприємництво» розділу «Економіка».

 

 

__________________________