ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання районної програми малого та середнього підприємництва у Знам’янському районі на 2019-2021 роки

протягом січня-червня 2019 року

 

Районна програма малого та середнього підприємництва у Знам’янському районі на 2019-2021 роки (далі – Програма) затверджена рішенням районної ради від 14 грудня 2018 року №563.

Протягом січня — червня 2019 року вжито заходи щодо виконання завдань і заходів, визначених Програмою.

Для створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва забезпечено реалізацію державної регуляторної політики в районі відповідно до основних принципів державної регуляторної політики, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

З метою підвищення ефективності роботи із забезпечення державної регуляторної політики в районі головою районної державної адміністрації прийнято розпорядження від 18 жовтня 2018 року №303-р «Про забезпечення реалізації державної регуляторної політики в районі».

За інформацією структурних підрозділів райдержадміністрації підготовка проектів регуляторних актів у 2019 році районною державною адміністрацією не планувалась. За 2019 рік райдержадміністрацією регуляторні акти не приймались.

Відповідно до інформації сільських рад району у січні-червні 2019 року прийнято 12 регуляторних актів переважно з питань встановлення місцевих податків і зборів.

За участю представника Сектору Державної регуляторної служби у Кіровоградській області 24 квітня 2019 року проведено семінар для органів місцевого самоврядування району щодо дотримання законодавства у сфері регуляторної політики та виконання Постанови КМУ від 21 жовтня 2015 року №835.

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації діє рубрика «Регуляторна політика», у якій розміщено законодавчу та нормативно — правову базу з питань державної регуляторної політики, інформацію про посадових осіб, відповідальних за регуляторну діяльність, перелік регуляторних актів, які були видані Кіровоградською облдержадміністрацією, та інші необхідні підрозділи щодо здійснення регуляторної діяльності.

Структурними підрозділами райдержадміністрації сільським радам та суб’єктам господарювання постійно надається консультаційна допомога з питань реалізації регуляторних актів.

Вживались заходи щодо виконання завдань і заходів Програми у частині впровадження реформи системи надання адміністративних послуг.

В районі діє відділ (центр) надання адміністративних послуг  райдержадміністрації (далі — відділ), який надає 14 адміністративних послуг у сфері забезпечення виконання функцій з державної реєстрації бізнесу. Роботу відділу забезпечують 2 реєстратора. За січень-червень 2019 року відділом (Центром) надання адміністративних послуг надано 3466 адміністративних послуги, з них 98 знаходяться на розгляді у суб’єктів надання адмінпослуг.

У відділі забезпечено облаштування місць прийому осіб, які звертаються за отриманням адміністративних послуг, інформаційними стендами із зразками відповідних документів, встановлені скриньки для скарг та пропозицій відвідувачів. На офіційному веб-сайті райдержадміністрації діють рубрики «Адміністративні послуги» та «Відділ (центр) надання адміністративних послуг».

Виконавчими комітетами сільських рад в повному забезпечено функції реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання громадян.

З метою забезпечення доступності та охопленості адміністративними послугами населення Дмитрівської об’єднаної територіальної громади (далі — Дмитрівська ОТГ) та прилеглих територій, Дмитрівською сільською радою прийнято рішення, щодо створення окремого центру надання адміністративних послуг (далі — ЦНАП) та направлено заявку для участі в III раунді відбору Програми «U-LEAD з Європою» для отримання фінансової підтримки на здійснення переобладнання приміщення в якому буде розміщено ЦНАП. За наслідками розгляду заявки Дмитрівську ОТГ відібрано для отримання методологічної та фінансової допомоги (у вигляді МТД) у третьому раунді відбору Фази Впровадження Програми «U-LEAD з Європою» в частині створення Центрів надання адміністративних послуг.

10 квітня 2019 року на території Дмитрівської сільської ради відбулася  зустріч з представниками Програми, під час якої предметно вивчався стан готовності громади щодо створення ЦНАПу та розмір необхідної фінансової підтримки  для реалізації проекту. На даний час сільською радою визначено приміщення, де планується розмістити ЦНАП, яке потребує здійснення ремонту. Крім того, розроблено функціональну модель ЦНАПу та триває процес виготовлення Технічного завдання (далі – ТЗ). Розробка ТЗ буде базуватися на особливостях і потребах даної громади та звичайно з урахуванням вимог Програми. В контексті ТЗ передбачається також здійснення фізичної та інституційної підтримки.

Вжито ряд заходів для забезпечення виконання Програми в частині налагодження конструктивної взаємодії влади та бізнесу.

18 січня 2019 року проведено нараду з суб’єктами підприємницької діяльності, де обговорено низку актуальних питань малого та середнього підприємництва, зокрема, питання зняття мораторію на перевірки бізнесу у 2019 році — чого чекати та  можливості впровадження інвестиційних проектів суб’єктів підприємництва через Регіональний фонд підтримки підприємництва в Кіровоградській області.

В районі діє громадська організація «Бізнес-центр», яка функціонує в сфері надання послуг населенню району під час започаткування підприємницької діяльності та сприяє подальшої співпраці по поліпшенню бізнес-клімату в районі та створення сприятливих умов розвитку малого бізнесу. Громадською організацією за січень-червень 2019 року надано 5 консультацій.

При районній державній адміністрації діє координаційна рада з питань розвитку підприємництва (далі – координаційна рада), склад якої затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації від 27 квітня 2018 року №123-р. На засіданнях координаційної ради по мірі надходження розглядаються проекти бізнес-планів суб’єктів господарювання району та інші питання. За січень-червень 2019 року проведено 2 засідання координаційної ради.

Рішенням районної ради від 14 грудня 2018 року №563 затверджено районну програму малого та середнього підприємництва у Знам’янському районі на 2019-2021 роки, яку розроблено з урахуванням напрямків, зазначених у Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року.

Відповідно до рішення районної ради від 14 грудня 2018 року №566 «Про районний бюджет на 2019 рік» на підтримку підприємництва в районному бюджеті передбачені кошти у сумі 37,5 тис. грн.

Протягом січня-червня 2019 року звернень до координаційної ради щодо одержання фінансової підтримки від суб’єктів підприємницької діяльності не надходило.

Вжито заходи щодо розвитку самозайнятості та підприємницької ініціативи серед незахищених верств населення.

Для популяризації підприємництва серед безробітних, в тому числі окремих категорій населення (внутрішньо переміщені особи, звільнені у запас або відставку, молодь, старше покоління), Знам’янською міськрайонною філією Кіровоградського обласного центру зайнятості за січень-червень 2019 року проведено 11 семінарів на тему «Як розпочати свій бізнес», 3 ярмарок та 17 міні-ярмарок вакансій, 19 тренінгів.

За січень-червень 2019 року одноразова допомога для створення власної справи через Знам’янський міськрайонний центр зайнятості зайнятості не надавалась.

Для задоволення потреб роботодавців у кваліфікованих кадрах відповідно до потреб підприємства Знам’янська міськрайонна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості пропонує зареєстрованим безробітним професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації за рахунок коштів Фондузагально-обов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в центрах професійно – технічної освіти державно ї служби зайнятості. Навчальні центри державної служби зайнятості мають великий спектр ліцензованих професій та напрямів підготовки робітників для таких галузей економіки, як: промисловість, будівництво, агропромисловий комплекс, транспорт і зв’язок, сфера послуг. Таких навчальних закладів Державної служби зайнятості одинадцять, вони пропонують навчання за 106 професіями. За січень-травень 2019 року відповідно до потреб роботодавців у працівниках конкретних професій, професійним навчанням було охоплено 127 осіб. Питома вага охоплених професійним навчанням становила 17% від чисельності зареєстрованих безробітних. Всього заходами активної політики сприяння зайнятості населення було охоплено 547 безробітних, рівень охоплення становив – 73%.

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації у розділі «Економіка» розміщено гіперпосилання на офіційний веб-портал Мінекономрозвитку, та рубрику «Кіровоградщина бізнесова» офіційного веб-сайту райдержадміністрації, де розміщена інформація щодо участі у програмах ЄС «Горизонт 2020» та «Конкуренто-спроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)», а також районну програму підтримки малого і середнього підприємництва; інформацію про порядок започаткування підприємницької діяльності; порядок отримання адміністративних послуг тощо.

В кінці 2018 року відбулася презентація програми «Горизонт 2020» за напрямом «Можливості інструментів для малого та середнього підприємництва» за участю керівника контактного пункту, представників бізнесу, сільських рад району, Дмитрівської об’єднаної територіальної громади та структурних підрозділів райдержадміністрації. Крім того, учасників ознайомлено з можливостями програм COSME, Кусаноне, NEFCO за напрямом енергозбереження та чисте виробництво, проектів USAID «Агросільрозвиток», FASEP «Зелена інновація», Глобального інвестиційного фонду GIF, реалізації проектів за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та отримання кредитів від Європейського банку реконструкції та розвитку для розвитку бізнес-проектів тощо.

На веб-порталі «Центрально-український інвестиційний веб-портал» та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації у підрозділі «Інвестиційна діяльність» розділу «Економіка» розміщена інформація щодо вільних інвестиційних ділянок, які можуть бути використані потенційними інвесторами з метою реалізації інвестиційних проектів.

Як результат інвестиційно-привабливими ділянками зацікавились потенційні інвестори щодо будівництва та розміщення об’єктів альтернативної енергетики – сонячних електростанцій та територіях Диківської, Богданівської, Петрівської сільських рад, (відповідно ТОВ «Солар Фарм-8» – 50 МВт, ТОВ «Знам’янська енергетична компанія» – 5 МВт, ТОВ «Укррос-транс» – 550 кВт).

Районною державною адміністрацією спільно з районною радою укладено Меморандум про співпрацю з Агенцією регіонального розвитку Кіровоградської області з метою налагодження ефективної співпраці влади, громадськості та бізнесу, залучення інвестиційних та кредитних ресурсів, міжнародної технічної допомоги та забезпечення місцевого економічного розвитку району (від 05 жовтня 2018 року №1).

З 11 по 13 березня представниками райдержадміністрації та головою СОК «Іванковецький світанок» взято участь у тематичному семінарі з питання написання проектів і програм, що реалізуються за кошти міжнародної технічної допомоги на базі Центру перепідготовки і підвищення кваліфікації у м. Кропивницькому.

Забезпечено рівний доступ суб’єктів підприємництва до участі у закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти державного і місцевих бюджетів шляхом опублікування на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель річних планів закупівель та/або додатки до річних планів.

На веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель опубліковано річні плани закупівель та/або додатки до річних планів по наступним структурам: Знам’янська райдержадміністрація та її структурні підрозділи, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації; відділ культури і туризму райдержадміністрації; управління агропромислового розвитку райдержадміністрації; управління соціального захисту населення райдержадміністрації; територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Знам’янського району; районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Знам’янська районна централізована бібліотечна система відділу культури і туризму райдержадміністрації»; комунальне некомерційне підприємство «Знам’янський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», а також наступним сільським радам: Володимирівська, Диківська, Дмитрівська, Казарнянська, Мошоринська, Петрівська, Суботцівська, Цибулівська та Трепівська.

На виконання розпорядження голови Кіровоградської облдержадміністрації від 16 серпня 2016 року №343-р «Про здійснення публічних закупівель» головою райдержадміністрації прийнято відповідне розпорядження від 08 вересня 2016 року №239-р, яким забезпечено безумовне виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» в районі.

Суб’єкти господарювання активно використовують систему електронних закупівель Prozorro.

За січень-червень 2019 рокуЗамовниками району:

оголошено 148 процедур, з яких 123 успішно завершено на загальну суму 21,5 млн. грн.;

оголошено 40 конкурентних процедур, з яких завершено 17 на суму 7,3 млн. грн., економія склала 593,8 млн. грн (2,8%).;

оголошено проведення 100 допорогових закупівель на планову суму 8,6 млн. грн.;

завершено проведення 97 тендерів у допорогових закупівлях на суму 8,4 млн. грн., з них конкурентними є 8 тендерів на суму 0,2 млн. грн.;

опубліковано 89 звітів про укладений договір на суму 8,2 млн. грн.

У січні-червні 2019 року Замовниками району оголошено 48 тендерів у надпорогових закупівлях на плановану суму 35,6 млн. грн., з них завершено 26 тендерів на суму 13,1 млн. грн.

Обсяг конкурентних торгів серед надпорогових закупівель складає 9 процедур на суму 7,1 млн. грн.

Ресурсне та інформаційне забезпечення суб’єктів малого та середнього підприємництва.

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації в розділі «Економіка»діє рубрика «Підприємництво», де розміщено:

гіперпосилання на офіційний веб-портал Мінекономрозвитку та рубрику «Кіровоградщина бізнесова» офіційного веб-сайта облдержадміністраці;

районну програму підтримки малого і середнього підприємництва;

інформацію про порядок започаткування підприємницької діяльності; порядок отримання адміністративних послуг тощо.

Інформація щодо адміністративних послуг також розміщена на стенді та веб-сайті райдержадміністрації у розділі «Адміністративні послуги».

Серед суб’єктів малого та середнього бізнесу проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо можливості отримання фінансової підтримки через Регіональний фонд підтримки підприємництва в області шляхом розміщення оголошення у районній газеті «Сільське життя» (від 12 квітня 2019 року №15), на офіційному веб-сайті райдержадміністрації у розділі «Підприємництво» та відділі (Центрі) надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

На веб-порталі «Центрально-український інвестиційний веб-портал» та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації у підрозділі «Інвестиційна діяльність» розділу «Економіка» розміщена інформація щодо вільних інвестиційних ділянок, які можуть бути використані потенційними інвесторами з метою реалізації інвестиційних проектів.

Забезпечується поінформованість підприємців з питань, що регулюють підприємницьку діяльність шляхом проведення семінарів, тренінгів, конференцій за участі представників пенсійного фонду та служби зайнятості.

Станом на 01 червня 2019 року:

Знам’янською міськрайонною філією Кіровоградського обласного центру зайнятості за січень-червень 2019 року проведено 11 семінарів на тему «Як розпочати свій бізнес», 3 ярмарок та 17 міні-ярмарок вакансій, 19 тренінгів;

Знам’янським відділом обслуговання громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області за січень-червень 2019 року проведено 20 зустрічей з трудовими колективами, на телефон гарячої лінії відділу звернулось 407 громадян, яким надано консультації. В засобах масової інформації опубліковано 8 статей з питань пенсійного законодавства. Також відповідна інформація розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

20 березня 2019 року за участю представників Управлінням Держпраці у Кіровоградській області проведено семінар на тему: «Дотримання законодавства про працю, безпеку та гігієну праці під час проведення весняно-польових робіт».

Станом на 01 липня 2019 року в районі налічується 4 сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи: «Іванковецький світанок» (с. Юхимове), «Казарнянський добробут» (с. Казарня), «Поміч» (с. Богданівка) та «Лісовичок» (с. Володимирівка)., які об’єднують 221 дрібних сільгоспвиробників.

Проводиться інформаційно-просвітницька роботи з популяризації розвитку сільськогосподарської кооперації серед населення району, малих і середніх виробників сільськогосподарської продукції.

Так, 18 січня 2019 року громадською організацією «Агромегаполіс» проведено лекцію на тему: «Рух до ЄС. Адаптація українського аграрного сектору до вимог ЄС» для сільгоспвиробників району, під час якої наголошено на актуальності та перевагах створення СОКів з метою вироблення екологічно чистої продукції. Також серед сільгоспвиробників району проведена відповідна інформаційно-просвітницька робота з популяризації розвитку сільськогосподарської кооперації під час проведення семінара з питань підготовки до збирання зернових та зернобобових культур, який відбувся
24 червня 2019 року.

26 червня 2019 року на базі Інституту сільського господарства Степу НААН (с. Сазонівка) відбувся Міжнародний день поля з питання особливостей збирання та підготовки зберігання врожаю ранніх зернових культур в умовах 2019 року із запрошенням сільгоспвиробників району. В рамках проведення заходу, крім інших, висвітлено питання фінансової державної підтримки сільгоспвиробників у 2019 році. Крім того дане питання оговорювалось на Дні відкритих дверей у ТД «Альянс», який відбувся 29 травня 2019 року у
м. Кропивницький.

Управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрації підготовлено та розміщено на веб-сайті 14 інформаційні повідомлення агропромислового спрямування та 24 — екологічного направлення.

Сприяння створенню та підтримки існуючої інфраструктури малого та середнього підприємництва

В районі діє громадська організація «Бізнес-центр», яка функціонує в сфері надання послуг населенню району під час започаткування підприємницької діяльності та сприяє подальшої співпраці по поліпшенню бізнес-клімату в районі та створення сприятливих умов розвитку малого бізнесу. Громадською організацією за січень-червень 2019 року надано 5 консультацій.

Районною державною адміністрацією спільно з районною радою укладено Меморандум про співпрацю з Агенцією регіонального розвитку Кіровоградської області з метою налагодження ефективної співпраці влади, громадськості та бізнесу, залучення інвестиційних та кредитних ресурсів, міжнародної технічної допомоги та забезпечення місцевого економічного розвитку району (від 05 жовтня 2018 року №1).

Щокварталу проводяться засідання районної координаційної ради з питань розвитку підприємництва до складу якої входять представники бізнесу.

У січні–червні 2019 року забезпечувалось виконання заходів райрнної програми розвитку малого та середнього підприємництва в районі на 2019-2021 роки.

Реалізація Програми сприяє створенню в районі сприятливих умов для сталого розвитку малого і середнього підприємництва, розширенню інфраструктури підтримки підприємництва.

Інформація про хід виконання районної програми розвитку малого та середнього підприємництва у Знам’янському районі на 2019-2021 роки  протягом січня-червня 2019 року оприлюднена на офіційному веб-сайті райдержадміністрації у підрозділі «Підприємництво» розділу «Економіка».