ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання районної програми розвитку малого та середнього підприємництва у Знам’янському районі на 2016-2018 роки за 2018 рік

 

У рамках заходів районної програми розвитку малого та середнього підприємництва у Знам’янському районі на 2016-2018 роки (далі — Програма), затвердженої рішенням Знам’янської районної ради від 25 грудня 2015 року №44, протягом 2017 року проводилася наступна робота.

 

Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності.

Проведено певну роботу у частині реалізації державної регуляторної політики.

Реалізація державної регуляторної політики в районі здійснюється відповідно до основних принципів державної регуляторної політики, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

З метою підвищення ефективності роботи із забезпечення державної регуляторної політики в районі головою районної державної адміністрації прийнято розпорядження від 18 жовтня 2018 року №303-р «Про забезпечення реалізації державної регуляторної політики в районі».

За інформацією структурних підрозділів райдержадміністрації підготовка проектів регуляторних актів у 2018 році районною державною адміністрацією не планувалась. За 2018 рік райдержадміністрацією регуляторні акти не приймались.

Відповідно до інформації сільських рад району у 2018 році прийнято 29 регуляторних актів переважно з питань встановлення місцевих податків і зборів.

Для надання роз’яснень щодо реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності органами місцевого самоврядування 19 квітня 2018 року проведено семінар за участю представників Сектору Державної регуляторної служби у Кіровоградській області та сільських рад, на яких розглянуто питання планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, специфіку підготовки аналізу регуляторного впливу проектів регуляторних актів, методику оцінки нормативно-правових документів за допомогою М-ТЕСТу; відстеження результативності регуляторних актів, особливості та алгоритм прийняття органами місцевого самоврядування рішень про встановлення місцевих податків та зборів.

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації діє рубрика «Регуляторна політика», у якій розміщено законодавчу та нормативно — правову базу з питань державної регуляторної політики, інформацію про посадових осіб, відповідальних за регуляторну діяльність, перелік регуляторних актів, які були видані Кіровоградською облдержадміністрацією, чинних станом на 01 березня 2018 року та інші необхідні підрозділи щодо здійснення регуляторної діяльності.

Структурними підрозділами райдержадміністрації сільським радам та суб’єктам господарювання постійно надається консультаційна допомога з питань реалізації регуляторних актів.

Вжито заходи щодо реформування системи надання адміністративних послуг.

В районі діє відділ (центр) надання адміністративних послуг  райдержадміністрації (далі — відділ), який надає 14 адміністративних послуг у сфері забезпечення виконання функцій з державної реєстрації бізнесу. Роботу відділу забезпечують 2 реєстратора. За 2018 рік відділом (Центром) надання адміністративних послуг надано 5323 адміністративних послуги, з них – 165 знаходиться на розгляді у суб’єктів надання адмінпослуг. У відділі забезпечено облаштування місць прийому осіб, які звертаються за отриманням адміністративних послуг, інформаційними стендами із зразками відповідних документів, встановлені скриньки для скарг та пропозицій відвідувачів. На офіційному веб-сайті райдержадміністрації діють рубрики «Адміністративні послуги» та «Відділ (центр) надання адміністративних послуг».

Виконавчими комітетами сільських рад в повному забезпечено функції реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання громадян.

За звітний період на матеріально-технічне забезпечення відділу (центру) надання адміністративних послуг райдержадміністрації за рахунок коштів районного бюджету спрямовано 21,6 тис. грн.

 

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва.  

Забезпечено взаємодію з Регіональним фондом підтримки підприємництва в області, з яким укладено договір про спільну діяльність щодо фінансової підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва. Сума співфінансування з районного бюджету складає 50,0 тис. грн.

При районній державній адміністрації функціонує координаційна рада з питань розвитку підприємництва, склад якої затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації від 27 квітня 2018 року №123-р. На засіданнях координаційної ради по мірі надходження розглядаються проекти бізнес-планів суб’єктів господарювання району та інші питання.

У травні 2018 року до районної державної адміністрації надійшло звернення від СОК «Іванковецький світанок» для одержання фінансової допомоги з метою реалізації бізнес-проекту «Створення нових технологічних схем з переробки молока, яке виробляється в особистих селянських господарствах, об’єднаних у сільськогосподарський обслуговуючий кооператив». Дане звернення розглянуто на засіданні координаційної ради 08 червня 2018 року. За результатами розгляду напрвлено лист-клопотання до Наглядової ради Регіонального фонду підтримки підприємництва в Кіровоградській області про надання фінансової допомоги для впровадження вищезазначеного бізнес-проекту на умовах співфінансування з районного бюджету (№01-05/2382/1 від 25.06.2018р.).

 

Проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу серед суб’єктів малого та середнього бізнесу стосовно можливості отримання фінансової допомоги шляхом розміщення оголошення у районній газеті «Сільське життя» (від 01 квітня 2017 року №13) та відділі (Центрі) надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

З метою розповсюдження інформації про інвестиційний потенціал району:

на офіційному веб-сайті райдержадміністрації у розділі «Інвестиційна діяльність» розміщено та постійно оновлюється інформація щодо інвестиційних пропозицій та земельних ділянок, які пропонуються для реалізації інвестиційних проектів;

надається інформація для наповнення інвестиційного веб-сайту «Центрально-Український інвестиційний портал»

З метою підтримки виробників сільськогосподарської продукції та підвищення їхньої конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки в районі вживаються заходи щодо розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

Так, районною державною адміністрацією проводиться робота щодо сприяння реалізації проектів міжнародної технічної допомоги з метою створення та розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

В рамках технічної допомоги проекту ЄС ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду ІІІ» за 2016-2017 роки придбано сільськогосподарської обслуговуючої техніки на загальну 1364,0 тис. грн. по СОК «Поміч» та 1747,5 тис. грн. по СОК  «Лісовичок». 

Для презентації продукції місцевих товаровиробників, забезпечення населення продукцією за доступними цінами, 31 березня та 22 грудня 2018 року прийнято участь у передсвяткових ярмарках-продажах сільськогосподарської продукції та інших товарів у м. Кропивницький із залученням наступних суб’єктів господарювання та фізичних осіб: ФОП Нестеров С.Л., ФОП Гівці Є.К., фізична особа Мельник В.І., ТДВ «Колос», ФГ «Геркулес», ПП Камінський.

З 26 по 29 вересня 2018 року взято участь у Міжнародній агропромисловій виставці «АГРОЕКСПО – 2018», до якої залучено представників району: фізична особа Оврас О.С. «Велесів сад» (с. Цибулеве) з продажу саджанців дерев, ягідних кущів та продукції садівництва, ФОП Тихонов О.Ю. (с. Трепівка) та фізична особа Прудка А.Є. с. Микариха) з продажу еко-сирів,

Крім того, в рамках проведення вищезазначеної виставки, забезпечено участь сільгосппідприємств району (СОК «Лісовичок», ФОП Тихонов О.Ю., СОК «Казарнянський добробут», ПП Камінський, ФОП Гівці Є.К., фізична особа Мельник Ю.В.) у культурно-розважальному заході «Покровський ярмарок» та презентовано продукцію наступних підприємств: ТОВ «Знам’янська агропромислова компанія», ТДВ «Колос», ТОВ «Брассіка-2010», ТОВ МП «Мрія», СОК «Іванковецький світанок», ТОВ «Агродар Україна».

Проводиться робота щодо взаємодії з національним контактним пунктом при Центральноукраїнському національному технічному університеті «Горизонт – 2020». Так, 31 жовтня 2018 року відбулася презентація програми «Горизонт 2020» за напрямом «Можливості інструментів для малого та середнього підприємництва» за участю керівника контактного пункту, представників бізнесу, сільських рад району, Дмитрівської об’єднаної територіальної громади та структурних підрозділів райдержадміністрації.

Здійснюється співпраця з Агенцією регіонального розвитку Кіровоградської області (далі – Агенція). 17 вересня 2018 року відбулася зустріч представників Агенції з Дмитрівською сільською об’єднаною територіальною громадою з питання впровадження проектів в рамках програми DOBRE на території громади. Районною державною адміністрацією спільно з районною радою укладено меморандум про співпрацю з Агенцією регіонального розвитку Кіровоградської області (від 05 жовтня 2018 року №1) з метою налагодження ефективної співпраці влади, громадськості та бізнесу, залучення інвестиційних та кредитних ресурсів, міжнародної технічної допомоги та забезпечення місцевого економічного розвитку району.

 

Вжито заходи розвитку самозайнятості та підприємницької ініціативи серед незахищених верств населення.

За січень-грудень 2018 року працевлаштування безробітних із здійсненням компенсацій роботодавцю єдиного соціального внеску не проводилось.

Пройшли навчання за професіями та напрямками, орієнтованими на самозайнятість та перепідготовку 208 безробітних.

Для забезпечення реалізації в районі держвної політики з питань розвитку підприємництва

Ресурсна та інформаційна підтримка суб’єктів підприємництва.

Структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств і відомств України в районі на постійній основі проводиться широка інформаційно-роз’яснювальна робота серед суб’єктів малого та середнього підприємництва з питань якості, власності, фінансування, юридичних питань, земельного, антимонопольного, пенсійного, податкового законодавства тощо.

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації розміщено посилання на рубрику «Кіровоградщина бізнесова», в якій розміщено корисну інформацію, що стосується регуляторної політики, підприємницької діяльності тощо. Інформація щодо адміністративних послуг розміщена на стенді та веб-сайті райдержадміністрації у розділі «Адміністративні послуги» та Економіка» (підприємництво).

Питання про стан розвитку малого та середнього бізнесу розглянуто на засіданні колегії райдержадміністрації 26 липня 2018 року, за наслідками якого головою райдержадміністрації прийнято відповідне розпорядження від 27 липня 2018 року №210-р, яким визначено основні завдання щодо забезпечення подальшого розвитку сфери малого бізнесу в району та виконання в повному обсязі заходів і завдань програми розвитку малого та середнього підприємництва у Знам’янському районі на 2016-2018 роки.

 

Знам’янським відділом обслуговання громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області (далі – відділ) за січень-грудень 2018 року проведено 37 зустрічей з трудовими колективами, 6 зустрічі з кадровими службами підприємств, на телефон гарячої лінії відділу звернулось 436 громадян, яким надано консультації, видано 740 буклетів та брошур. На веб-сторінці відділу висвітлено 9 інформацій з питань пенсійного законодавства.

03 липня 2018 року проведено нараду з суб’єктами підприємницької діяльності та сільськими головами району, де обговорено низку актуальних питань малого та середнього підприємництва.

Для забезпечення сталого розвитку туристичної галузі в районі проведено 105 екскурсій до районного краєзнавчого музею та 42 виставки, в музеї проведено 68 заходів. Інформація про туристичний потенціал району постійно розміщується на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

18 серпня 2018 року в с. Цибулеве Знам’янського району на території «зеленої» садиби музею під відкритим небом «Гайдамацька Січ» відбулося відкрите етно-фольклорне свято «Чута-фест», в якому взяли участь колективи народної творчості з різних районів Кіровоградської області. Свято організоване з метою відбудови культури і побуту села, розвитку «зеленого» туризму, народної творчості, відродження та популяризації народних промислів.

Під час свята проходила виставка-продаж майстрів декоративно-ужиткового мистецтва та ярмарок-продаж продовольчих товарів місцевих виробників та підприємців району.

Також суб’єкти підприємницької діяльності брали участь у ярмарку-продажу продовольчих товарів під час проведення районного свята до Дня захисника України, яке відбулося 12 жовтня 2019 року на базі Мошоринського будинку культури